AMSTERDAM - Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) is niet bereid om haar plannen voor de woningmarkt aan te passen.

Tijdens het vragenuurtje gaf de minister toe dat er reden tot zorg is op de huurmarkt en in de bouwsector, maar ze kwam niet tegemoet aan de wensen van oppositiepartijen SP en PvdA.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut wees de minister op de groeiende wachtlijsten op de huurmarkt. Ze eiste dat Spies een streep zet door het plan om een half miljoen huurwoningen in de vrije verkoop te zetten. Die is dit echter geenszins van plan.

Zorgen

Spies wees erop dat het vooral de doorstroming is die zorgen baart. Ze hoopt voor de zomer plannen te kunnen presenteren om dit te verbeteren.

PvdA-Kamerlid Jaques Monasch luidde de noodklok over de situatie in de bouw. Die ligt volgens hem volledig op z'n gat. Een van de oorzaken hiervoor is het teruggelopen consumentenvertrouwen, zo had Spies een aantal maanden geleden al gezegd. Monasch denkt dat de voorgenomen btw-verhoging van twee procent niet gaat bijdragen aan het vertrouwen.

Rust

Spies stelde dat de bouwsector veel meer gediend is bij rust rond de hypotheekrenteaftrek. Ook daar zijn in het Kunduz-akkoord afspraken over gemaakt. Spies verwacht dat dit de bouwsector ten goede komt.