DEN HAAG - Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds.

''Dat zullen we dan overwegen'', zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Wilders zei goede hoop te hebben op een goede afloop van de zaak. ''Anders zouden we hier niet staan.'' De PVV-politicus verwacht dat de rechter vrijdag met een inhoudelijk oordeel komt, nu de landsadvocaat niet om de niet-ontvankelijkheid van de zaak heeft gevraagd. Dat deed Bert-Jan Houtzagers niet omdat Wilders als burger voor de rechter stond ''We zijn daar erg blij mee. Iedere Nederlandse burger heeft hier recht op.''

Op de vraag of Wilders wel vertrouwen heeft in de rechtspraak antwoordde hij: ''Ik heb vertrouwen in het geweldige pleidooi van mijn advocaat.''

Na de verkiezingen

De PVV-voorman wil dat een beslissing over het Europees noodfonds tot na de verkiezingen in september van tafel gaat. De Tweede Kamer stemde echter vorige week al in met het zogenoemde ESM.

De voorzieningenrechter doet vrijdag om 10.00 uur uitspraak. Als Wilders het kort geding wint, kan het kabinet volgens hem niet verder met de definitieve ratificering van het fonds. Wilders vindt dat het huidige kabinet, nu het demissionair is, niet de bevoegdheid heeft in te stemmen met het fonds.

De Tweede Kamer stemde dus al wel in met het noodfonds. Nederland stort 4,5 miljard euro in het fonds en staat voor nog eens ruim 35 miljard euro garant. Het ESM is bedoeld als een permanente reddingsboei voor eurolanden die diep in de financiële problemen zijn geraakt. Het fonds krijgt een effectieve leencapaciteit van 500 miljard euro.

Staatsburger

Wilders heeft de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën gedagvaard. Bram Moszkowicz zei dat Wilders de zaak als Nederlands staatsburger heeft aangespannen. ''Hij wenst op te komen voor de belangen van andere Nederlanders."

Het is dan ook niet zo dat Wilders het ''politieke debat op een tweede schaakbord wil voeren. Politieke vragen worden aan de rechter niet voorgelegd''. De politicus wil dat de rechter het ESM onder de loep neemt ''voor het te laat is''. Volgens Moszkowicz kan een daad van wetgeving onrechtmatig zijn. Zekers als de wetgever zichzelf beperkingen heeft opgelegd door lid te worden van een internationale organisatie.

Overhaast

Wilders vindt dat de staat veel te overhaast handelt en er willens en wetens wetsvoorstellen doordrukt. ''Van een demissionair kabinet wordt hoffelijkheid verwacht; dan word je geacht zo terughoudend mogelijk te opereren en controversiële onderwerpen zoveel mogelijk in de ijskast te zetten'', vindt Moszkowicz.

Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers zei dat hij niet om de niet-ontvankelijkheid van de zaak zal vragen. Moszkowicz betoogde al dat als Wilders hierom niet naar de rechter mag, geen enkele Nederlandse burger dat dus mag. ''Dat betekent dat de minister van Financiën boven de wet komt te staan.''

Houtzagers benadrukte dat de Kamer heeft ingestemd en dat een verzoek tot uitstel van het debat over het noodfonds telkens werd verworpen.

Vijf vragen over het noodfonds

Alles over de Europese schuldencrisis

Lees alle berichten over dit nieuws op Twitter via NUlive

Kort geding Wilders om ESM