DEN HAAG - Het wordt aantrekkelijker voor werkgevers om een AOW'er in dienst te nemen. Bedrijven hoeven AOW'ers straks nog maar zes weken het loon door te betalen bij ziekte, in plaats van twee jaar.

Ook komen er ruimere mogelijkheden om AOW'ers een tijdelijk contract aan te bieden.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Henk Kamp van Sociale Zaken voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd.

Zijn departement heeft dat dinsdag bekendgemaakt. De maatregelen moeten per 1 juli volgend jaar ingaan.

Belemmering

Voor werkgevers is de langdurige loondoorbetaling bij ziekte nu nog een forse belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of te nemen. Ook de huidige verplichting dat slechts drie keer achter elkaar een tijdelijk contract mag worden aangeboden, is een hinderpaal bij het aannemen van AOW'ers.

Kamp maakt het ook voor de AOW'ers zelf interessanter om te blijven doorwerken. Zo krijgen ze recht op het wettelijk minimumloon. Op dit moment hebben ze dat recht nog niet.

Ouderenorganisatie ANBO is niet blij met het wetsvoorstel en vreest dat 55-plussers op de arbeidsmarkt worden verdrongen door goedkopere 65-plussers, zo schrijft de Volkskrant dinsdag.

Automatisch

In het wetsvoorstel staat verder dat het dienstverband automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn tussen werkgever en werknemer.

Volgens Kamp is het goed dat de wet daarover helderheid biedt. Deze bepaling geldt alleen voor de marktsector, omdat er voor overheidspersoneel al regels bestaan over het automatisch beëindigen van het dienstverband.

Ruilhandel

De FNV heeft bezwaar tegen het plan van Kamp. Volgens de vakcentrale leidt het ertoe dat 55-plussers door AOW'ers uit de markt worden geconcurreerd. Federatiebestuurder Leo Hartveld spreekt van ''ruilhandel met mensen''.

Ook de ouderenbond ANBO vreest oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt. De vakcentrale CNV maakt zich eveneens zorgen over de kans op verdringing en ook over de aantasting van arbeidsvoorwaarden voor 65-plussers.

Vrees

Een woordvoerster van Kamp zegt dat de vrees voor verdringing niet nodig is. 65-plussers zoeken ander soort werk dan 55-plussers, zo blijkt volgens haar uit onderzoek.

Gepensioneerden willen graag flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een volledige baan, omdat ze al een inkomen hebben. Volgens de woordvoerster zijn de maatregelen van Kamp nodig met het oog op de komende vergrijzing. Alleen een verhoging van de AOW-leeftijd volstaat niet. ''Tussen nu en 2040 gaan 2 miljoen mensen met pensioen.''