DEN HAAG - Dit kabinet zal geen nieuw besluit nemen over de Hedwigepolder. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt.

Gezien de gevoeligheid van de kwestie en omdat er voor het demissionaire kabinet nu geen enkele noodzaak is op stel en sprong een besluit te nemen, moet het nieuwe kabinet de knoop maar doorhakken.

Dat standpunt zal zo snel mogelijk aan Vlaanderen en de Europese Commissie worden meegedeeld, meldde Bleker.

 De Tweede Kamer sprak zich deze week uit tegen het plan waarmee Bleker een deel van de polder wilde behouden als goede landbouwgrond. Eerder gaven Bleker en ook premier Mark Rutte aan dat dat zou betekenen dat de gehele polder onder water zou gaan.

Rutte

Rutte zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat een conflictprocedure, zoals aangespannen door Vlaanderen, maanden kan duren. Het leek hem gezien de tegenstrijdige opvattingen in de Tweede Kamer daarom verstandiger om de verkiezingen af te wachten.

In 2005 is met Vlaanderen en Brussel afgesproken dat de Hedwigepolder helemaal onder water gaat. Vlaanderen is inmiddels een procedure begonnen om Nederland te dwingen die afspraak na te komen.

Alternatief

Bleker ziet zijn alternatief waarin een derde van de Hedwigepolder aan de natuur wordt teruggegeven nog steeds als de beste. ''Ik zie geen andere oplossing dan wat wij hebben gevonden. Als uiteindelijk blijkt dat dit toch niet kan, rest de oorspronkelijke oplossing: volledige ontpoldering. Maar dat is niet aan ons om te constateren.''

En: ''Er ligt geloof ik voor het eerst een alternatief op tafel dat ook steun krijgt uit Brussel. De regering heeft een akkoord met Brussel, maar in de Kamer is een patstelling. Wij hebben gedaan wat we konden. We hebben een bijzondere politieke constellatie en dus is het verstandig om het aan het nieuwe kabinet over te laten.''

De Hedwigepolder is al 7 jaar een twistpunt tussen Nederland, Vlaanderen en de Europese Commissie. Het ontpolderen is nodig als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde waardoor de Antwerpse haven ook voor grotere schepen bereikbaar is. 

Optimistisch

Voor- en tegenstanders van ontpoldering blijven ondanks het uitstellen van een besluit optimistisch. Dat maakten de voorzitters van de Zeeuwse Statenfracties PvdA en Partij voor Zeeland, Annebeth Evertz en Johan Robesin, vrijdag duidelijk.

Evertz snapt het uitstel, maar hoopte dat het gebied nu zou worden ontpolderd. ''Dan weten we waar we aan toe zijn.’’

Robesin wil met Vlaanderen om de tafel. ''Dit is een heilloze weg. Over ontpolderen worden we het nooit eens.’’ Evertz denkt dat deze strijd niet te winnen valt. Robesin verwacht juist dat hoe langer het duurt, hoe meer kans er is dat de Hedwigepolder droog blijft.

Hediwgepolder