DEN HAAG - ''Eigenlijk hebben we het hele beleid van Wilders gesloopt", zegt Alexander Pechtold (D66) als reactie op het lente-akkoord, dat vrijdag is gepresenteerd.

"We moeten de extremen op links en rechts stopzetten en vanuit het midden een brug slaan. Ik kijk naar de PvdA, kom op zeg! Maar de PvdA zal niet met de SP de schulden moeten doorschuiven naar de volgende generaties.''

Geert Wilders vindt dat de ruggengraat van de Nederlandse economie geraakt wordt. "De hardwerkende Nederlanders. Zij worden in de steek gelaten", zegt de PVV-leider in een eerste reactie op het akkoord.

"Al die Nederlanders die 's ochtends om zeven uur opstaan om naar hun werk te gaan, raken hun reiskostenvergoeding kwijt." 

Wilders zegt dat hij zich kan voorstellen dat de VVD-kiezers zich nog eens achter de oren krabben. "De VVD vindt wel subsidies voor kunst en windmolens, maar zegt tegen de hardwerkende Nederlander: u gaat bloeden. De overheid blijft groot, dik en vet. Dat is oneerlijk en slecht voor de economie. Het is een 'links feestje'.''

PvdA

Diederik Samsom, fractieleider van de PvdA, zegt zich zorgen te maken over de maatregelen in het akkoord. ''Dit is een onverstandige route uit de crisis'', aldus Samsom.

''Dit akkoord probeert een sprintje te trekken naar die 3 procent en valt daarna dood neer. Je moet naar een economie die blijft groeien, dit akkoord doet het omgekeerd. Dit akkoord verlengt de recessie. Wij hadden betere plannen.''

Samsom: ''Onderwijzers en agenten worden weer twee jaar op de nul gezet, de huizenmarkt raakt nu helemaal in het slop, woon-werkverkeer wordt duurder, aankopen als kleding worden duurder en de zorgkosten worden flink verhoogd. Juist voor gewone gezinnen, waar onze economie op draait, pakken deze maatregelen heel slecht uit. Dit akkoord vergroot het aantal werklozen.''

SP

Ook SP-leider Emile Roemer laat zich kritisch uit over het akkoord: ''Dit pakket gaat niet over slim economisch beleid, maar vooral over het oppoetsen van ons imago in Brussel. De prijs die we daarvoor betalen is hoog: de economie gaat verder op slot, de onzekerheid neemt toe en het vertrouwen in economie en politiek wordt nog verder ondermijnd'', aldus Roemer.

''Dit is niet de tijd om keihard te saneren, maar juist het moment om te werken aan nieuw vertrouwen onder de mensen'', vervolgt de fractievoorzitter.

''Juist in crisistijd moet je werknemers zekerheid bieden en de economie op gang houden. Door dit akkoord gaat Nederland massaal de hand op de knip houden terwijl voor economische groei juist vertrouwen en investeringen nodig zijn.''

'Eerlijk verdeeld'

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap zegt dat iedereen de bezuiniging van 12 miljard euro gaat voelen. "Maar waarom GroenLinks hiermee heeft ingestemd, is omdat de pijn eerlijk wordt verdeeld. De lage inkomens worden zoveel mogelijk ontzien. GroenLinks kan hier ook aan meedoen omdat er een radicale stap gezet wordt gezet naar verduurzaming van de economie'', aldus Sap.

Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter van het CDA, denkt dat alle Nederlanders de maatregelen in het akkoord zullen begrijpen. ''Wat we hebben laten zien is dat de economie weer vertrouwen kan bieden door samen wel tot een oplossing te komen. En daar horen moeilijke maatregelen bij. Maar het zijn maatregelen waarvan iedereen begrijpt dat die nodig zijn in tijden van crisis.''

Van Haersma Buma plaatst wel een kanttekening bij het akkoord: ''Er zijn dingen die wel wat minder hadden gekund. Er wordt sterk geïnvesteerd in groenmaatregelen. Ik zou dat minder hebben gedaan. Je moet in tijden van crisis prioriteiten stellen, dan denk ik eerder aan het gezin.''

VVD-fractievoorzitter Stef Blok erkent dat er voor zijn partij 'pijn' in het akkoord zit. Met name de lastenverzwaringen zitten hem dwars, in het bijzonder de belasting op reiskostenvergoeding. Het teruggeven van lastenverzwaring noemt hij de inzet van de verkiezingen.

'Trots'

ChristenUnie-leider Arie Slob benadrukt dat het knap is dat er stappen zijn gemaakt: ''We zijn er trots op dat op het moment dat de dijken zijn doorgebroken, we een begin hebben gemaakt om de gaten te dichten. De eerste zandzakken zijn neergelegd, maar er zal een deltaplan moeten komen.''

Slob: ''Het lijken allemaal kleine stappen, maar het is haast vergelijkbaar met de eerste stap op de maan dat op sommige gevoelige thema's nu besluiten zijn genomen.'' De lijsttrekker doelde daarmee onder meer op hervormingen van de woning- en arbeidsmarkt. ''Het getuigt van lef om dit soort maatregelen te nemen. Daar zijn in het verleden kabinetten over gevallen.''

Kees van der Staaij, van de SGP, ziet positieve punten in het akkoord: ''Het is een mix van hervormingen en bezuinigingen. De stappen op het gebied van de woningmarkt vinden wij een goede zaak'', aldus Van der Staaij.

De SGP-leider is echter minder positief over de reiskosten: ''Er zijn ook lastenverzwaringen waarvan wij ons afvragen hoe die uitpakken, zoals de reiskosten. Als je bent verhuisd om je familie eens wat vaker te kunnen helpen, moet je niet met een inkomenskorting te maken krijgen.''

Marianne Thieme, van de Partij voor de Dieren, richt zich in haar reactie voornamelijk op de groenmaatregelen: ''Dit is het Catshuis-akkoord verpakt in een groen cadeaupapiertje. Maar we moeten een economie hebben die draait op de grondstoffen die we hebben.''

FNV

Vakbond FNV stelt dat de Kunduzcoalitie een mokerslag uitdeelt ''aan al die mensen die hun baan al kwijt zijn of de komende tijd zonder werk komen te zitten.'' Voorzitter Agnes Jongerius: ''Juist nu op deze manier aan de fundamenten van de ontslagbescherming te morrelen is dom.''

''We moeten ons concentreren op de positie van de alsmaar groeiende groep flexwerkers die nergens recht op hebben. Dan ben je zinvol bezig en niet alleen maar dom bezuinigingen bij elkaar aan het schrapen. We moeten bouwen aan vertrouwen, niet domweg de arbeidsmarkt slopen.''

CNV-voorzitter Jaap Smit zegt dat het pakket van bezuinigingen en lastenverzwaringen 'er hard in hakt'. “We gaan de begrotingsnorm van drie procent halen, maar de prijs die we betalen is hoog'', aldus Smit.

''Het vertrouwen in onze economie wordt hiermee alleen nog maar verder geschonden. Ik heb altijd opgeroepen tot bezuinigen met visie, maar met dit pakket komt daar weer niets van terecht.''

Lente-akkoord gepresenteerd