DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdagmiddag het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie openbaar gemaakt.

Het document is getiteld 'Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd'. Het plan bevat 12,4 miljard aan maatregelen om volgend jaar op een begrotingstekort van 3 procent uit te komen.

Ook bevat het akkoord een aantal hervormingen en worden een aantal bezuinigingsmaatregelen teruggedraaid.

In de brief die het kabinet vlak voor Koninginnedag naar Brussel stuurde waren de belangrijkste maatregelen al verwerkt. De afgelopen weken is het akkoord verder uitgewerkt.

Het akkoord spreekt van 'ingrijpende maatregelen, die iedereen in Nederland zullen treffen'. De koopkrachteffecten zijn 'zwaar', maar 'evenwichtig verdeeld'. 

Inzet verkiezingen

VVD-fractievoorzitter Stef Blok erkent dat er voor zijn partij 'pijn' in het akkoord zit. Met name de lastenverzwaringen zitten hem dwars, met name de belasting op reiskostenvergoeding.

Het teruggeven van lastenverzwaring noemt hij de inzet van de verkiezingen. 

Links feestje

PVV-leider Geert Wilders noemt het akkoord 'een links feestje'. "Dit raakt de ruggengraat van onze economie, de hardwerkende Nederlanders", aldus Wilders. "De overheid blijft groot, dik en vet."

Diederik Samsom (PvdA) vindt dat de PvdA betere plannen had om uit de crisis te komen. "Dit akkoord probeert een sprintje te trekken naar die 3 procent en valt daarna dood neer. Je moet naar een economie die blijft groeien, dit akkoord doet het omgekeerde.''

Zijn D66-collega Alexander Pechtold snapt deze opstelling niet. "We moeten de extremen op links en rechts stopzetten en vanuit het midden een brug slaan. De PvdA zal niet met de SP de schulden moeten doorschuiven naar de volgende generaties.''

Rutte

Premier Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie dat de kritiek zichzelf in balans houdt. "Links vindt het te rechts, rechts vindt het te links. Dan kom je dus uit op dit akkoord." Rutte noemt de koopkrachteffecten 'acceptabel'.

Rutte erkende dat na de verkiezingen de nieuwe coalitie nieuwe keuzes kan maken met betrekking tot de begroting voor 2013, maar hij zei dat het 'zeer voor de hand ligt dat dit allemaal doorgaat'.

Koopkracht

Uit het akkoord blijkt dat AOW'ers met een aanvullend pensioen het hardst getroffen worden door de maatregelen. Zij gaan er ruim 3 procent op achteruit in koopkracht.

Voor sommige groepen is een kleine plus in de koopkracht, bijvoorbeeld alleenstaanden met een minimumloon. Wel hebben werkenden met reiskostenvergoeding een extra koopkrachtverlies van gemiddeld 1,5 procent.

Maatregelen

Stevige maatregelen uit het akkoord zijn onder meer de bevriezing van de ambtenarenlonen voor twee jaar. Ook gaat het hoge btw-tarief omhoog van 19 naar 21 procent.

Verder worden drank en sigaretten duurder, gaat het eigen risico in de zorg fors omhoog en gaat de AOW-leeftijd al vanaf 2013 in kleine stapjes omhoog.

Daarentegen worden de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en het passend onderwijs teruggedraaid.

Ook wordt de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase 'on hold' gezet. Het volgende kabinet mag dan beslissen of masterstudenten inderdaad moeten gaan lenen.

Woningmarkt

Een belangrijke hervorming in het akkoord is de aanpak van de hypotheekregels. De hypotheekrenteaftrek blijft, maar voor nieuwe gevallen is de aftrek alleen mogelijk bij hypotheken waarbij wordt afgelost.

Bij de huurmarkt komt er een verhuurdersbelasting. Huren voor inkomens vanaf 33.000 euro mogen 1 procent plus inflatie omhoog.

Lees hier de belangrijke punten uit het akkoord

Lees hier reacties op het akkoord

Volg tweets over het akkoord op NUlive

Lente-akkoord gepresenteerd