DEN HAAG - Studenten die een master volgen, blijven toch recht houden op een basisbeurs.

Dat staat in de definitieve versie van het Lente-akkoord, waarover de Volkskrant zegt te beschikken. De krant heeft het document op de website gezet (pdf).

Het kabinet wilde de basisbeurs voor masterstudenten afschaffen en veranderen in een sociaal leenstelsel, waardoor studenten de beurs moesten terugbetalen na het behalen van hun diploma.

In het Lenteakkoord staat dat na de verkiezingen zal worden gekeken hoe het verder moet met de beurzen van deze groep studenten.

Blij

''We zijn heel blij dat deze grote bezuiniging van de baan is'', reageert Pascal ten Have, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Hij is wel verbolgen over het inkorten van het reisrecht voor studenten.

''Concreet wil dit zeggen dat studenten aan het einde van hun studie een stuk minder mobiel worden, juist op het moment dat ze zich gaan specialiseren en bijvoorbeeld in een andere stad vakken gaan volgen.''

Zijlstra

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) noemde het stranden van zijn plannen jammer. ''We moeten constateren dat het er nu niet in zit. Dat is de politieke realiteit'', zei hij na afloop van de ministerraad. ''Als demissionair lid van een kabinet moet je schaken met de stukken die je hebt'', aldus Zijlstra.

Het Lente-akkoord, gesloten door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, was grotendeels al uitgelekt, maar werd pas vrijdagmiddag naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive