DEN HAAG - Het kabinet ziet zich voor ,,een buitengewoon boeiende puzzel'' gesteld bij de vraag hoe het verder moet met de Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder.

Premier Mark Rutte zei dat donderdagavond in de Tweede Kamer tijdens een debat over de resultaten van het kabinet in 2011.

Volgens Rutte steunt de Tweede Kamer niet het door het kabinet aangedragen alternatief voor een gedeeltelijke ontpoldering van de Hedwigepolder, maar is de wens ook om de polder niet helemaal onder water te zetten. Het kabinet zal zich vrijdag ''over deze boeiende situatie'' beraden, aldus Rutte.

Onder water

In 2005 is met Vlaanderen afgesproken dat de Hedwigepolder volledig onder water zou gaan als compensatie voor de natuurschade die ontstaat door het verdiepen van de Westerschelde. Die verdieping is van groot belang voor de haven van Antwerpen.

Het minderheidskabinet van VVD en CDA probeerde de polder te sparen door met alternatieve plannen te komen. In het laatste voorstel ging een derde deel van de polder onder water.

De Tweede Kamer wees dat plan afgelopen dinsdag echter af. Volledige ontpoldering ligt eveneens heel gevoelig in het parlement, met name bij CDA en PVV. Vlaanderen heeft al aangekondigd Nederland via arbitrage te willen dwingen de gemaakte afspraken na te komen.