DEN HAAG - Premier Rutte ontkent dat het kabinetsbeleid de recessie verder heeft verdiept. "We hebben het enige juiste beleid gevoerd."

Tijdens een debat donderdag over de Rijksuitgaven in 2011 van dit kabinet, het zogenaamde verantwoordingsdebat, constateerden onder anderen Diederik Samsom (PvdA) en Emile Roemer (SP) dat de recessie onder Rutte verder is verdiept.

Rutte stelt echter dat "Nederland is geconfronteerd met een schuldencrisis. We hebben daarop het enige juiste antwoord gegeven: Bezuinigen waar nodig, de economie moderniseren en noodzakelijke hervormingen doorvoeren."

'Niet hervormd'

Alexander Pechtold (D66) bestreed die bewering: "U heeft juist niet hervormd. De AOW-leeftijd zou pas in 2020 omhoog gaan, en u heeft niet het ontslagrecht hervormd."

"Tegelijkertijd heeft u de lasten verhoogd en de economie tot stilstand gebracht. 2011 is een economisch verloren jaar."

Afspraken

Rutte gaf toe dat "vanwege afspraken" tijdens dit kabinet niet aan het ontslagrecht is getornd, "maar de sociale zekerheid hebben we in grote mate hervormd. Ik ontken dus dat het kabinet niet met de goede agenda bezig was."

Pechtold nam er geen genoegen mee. "Wat heeft u gedaan om banen te creëren? Niets! En de wet werken naar vermogen ligt dood voor de kachel."

Op de verwijzing van Rutte naar het vertrek van de PVV waardoor hem niets zou zijn te verwijten, stelt de D66-leider: "Jawel, het kwam door de kapitale inschattingsfout om met die partij in zee te gaan."

Werkloosheid

Samsom was ook niet tevreden met het antwoord van Rutte. "Uw probleem is een afnemend consumentenvertrouwen en oplopende werkloosheid", zo stelde de PvdA-fractievoorzitter, "hoe kunt u beweren dat uw beleid goed is?"

Rutte pareerde dat als de PvdA haar zin had gekregen, de staatsschuld was opgelopen en Nederland in de situatie van Italië en Spanje terecht was gekomen.

Zorg

SP-leider Roemer viel Rutte onder andere aan op de stijgende zorgkosten. "Er zijn perverse prikkels die de zorg duurder maken. De marktwerking in de zorg zorgt voor tweedeling en overbodige behandelingen."

Rutte is echter bang dat op termijn mensen niet meer willen opdraaien voor de hoge zorgkosten van anderen. Hij is voorstander van verdere hervorming van de sector. "Anders wordt de zorg het koekoeksjong dat de anderen uit het nest duwt."

Onderwijs

Jolande Sap (GroenLinks) stelt dat Rutte op het gebied van onderwijs weinig voor elkaar heeft gekregen en noemt daarbij het passend onderwijs. De bezuiniging daarop is door de Kunduzcoalitie geschrapt.

"Maar de decentralisatie gaat wel door", aldus Rutte. En in reactie op een vraag van Roemer om de "controlegekte" in het onderwijs terug te dringen, stelt de premier verder: "Dat is te gedetailleerd om in dit debat te bespreken."

Inkrimpen

Rutte refereert ook aan de VVD-suggestie om het aantal zetels in het parlement met een derde terug te dringen en zegt een wetsvoorstel daarvoor nog voor de verkiezingen naar de Kamer te sturen.

Arie Slob (ChristenUnie) is gepikeerd en waarschuwt: "Volgens mij is het nu prioriteit om de crisis op te lossen en het begrotingsakkoord verder uit te werken. Als het kabinet dit gaat doen, dan beschouwen wij dat als een provocatie."

Rutte noemt het plan echter onderdeel van het regeerakkoord, tot ergenis van Pechtold, die meteen Haersma Buma (CDA) uitdaagt stelling te nemen. Die grapt slechts dat hij wel weet welk deel van de Kamer geschrapt kan worden, handgebarend naar de linkerflank.

Werkloosheid

De PvdA diende een breed gesteunde motie in die oproept de werkloosheid te bestrijden. VVD-lijsttrekker Stef Blok vond die motie een lege huls, zolang er geen concrete maatregelen in staan. "Bent u bijvoorbeeld wel bereid de vennootschapsbelasting te verlagen?"

Samsom zegt niets uit te sluiten, en overal naar te willen kijken. Daarop reageert Van Haersma Buma (CDA): "Morgen wordt het begrotingsakkoord naar de Kamer gestuurd. U kunt dit wel roepen, maar onze plannen steunt u niet. Terwijl u het nu steeds heeft over samenwerken."

PVV

Pechtold, die Wilders al eerder uitdaagde ook verantwoording te nemen, verweet de PVV-leider tegen het einde van het debat daarvoor weg te lopen. "U loopt hier al 20 jaar rond. U bent medeverantwoordelijk voor hoe Europa nu is. Dat u nu geen verantwoording aflegt is laf."

Maar Wilders liet zich niet uit de tent lokken: "Er is maar één lafaard, dat is degene die de Nederland laat bloeden voor de Grieken."

Bleker

Tot slot diende de Partij voor de Dieren nog een motie in om staatssecretaris Henk Bleker (milieu) "controversieel te verklaren".

De rest van de Kamer vond het voornamelijk een merkwaardige motie. Uiteindelijk werd de motie opgevat als een motie van wantrouwen. Alleen GroenLinks en PvdD stemden voor.

Volg het debat via de LIVE-blog (gesloten)

Lees de laatste Twitterberichten hierover op NULive