DEN HAAG - SP-leider Emile Roemer verwijt premier Mark Rutte dat het kabinet de postmarkt ''om zeep heeft geholpen''.

Daardoor zijn volgens Roemer 10.000 mensen ontslagen. ''Ze werden er aan de voordeur uitgedonderd en aan de achterkant werden mensen onder het minimumloon teruggehaald'', zei Roemer donderdag in het verantwoordingsdebat.

Rutte verdedigde zich door uit te leggen dat mensen elkaar minder brieven en meer email sturen. Roemer verweet Rutte daarop nog dat hij juist in die slinkende postmarkt ervoor koos om die open te stellen voor concurrentie.

Dat leidde er volgens de SP-leider toe dat aanbieders elkaar wegconcurreren, waardoor postbodes nu minder dan 3 euro per uur verdienen. ''Moderniseren is niet mensen volwaardig laten werken en dan onder het minimumloon betalen. Dat is echt de19e eeuw.''