DEN HAAG - Een groot deel van de oppositie rekent het premier Rutte aan dat de Nederlandse economie nog in een recessie verkeert. Ook de PVV oogstte kritiek.

Tijdens een debat donderdag over de Rijksuitgaven in 2011 van dit kabinet, het zogenaamde verantwoordingsdebat, constateerden onder anderen Diederik Samsom (PvdA) en Emile Roemer (SP) dat de recessie onder Rutte verder is verdiept.

"De afgelopen twee jaar is de Nederlandse economie het moeras ingetrokken, terwijl de omringende landen economisch opveerden", zo stelde Samsom.

"Twee jaar van rancuneus rechts begrotingsbeleid waarin groei, banen en perspectief het af moesten leggen tegen een kale bezuinigingsobsessie."

"Wat is er overgebleven van de ‘banenmotor’, zoals u uw regeer- en gedoogdakkoord noemde", vroeg de PvdA-fractievoorzitter zich verder af.

3 procent

Fractievoorzitter Van Haersma Buma (CDA) noemde juist "de route van de PvdA teleurstellend". Er zijn volgens hem twee soorten partijen: "Partijen die schulden willen maken en partijen die schulden willen afbetalen. Politiek is niet vier jaar lang je verkiezingsprogramma voorlezen."

Hij memoreert dat in 2011 vrijwel de hele Kamer voor strenge Europese begrotingsregels was, inclusief de Partij van de Arbeid. "Eerder wilde u wel naar maximaal 3 procent begrotingstekort. Ik denk met weemoed aan de PvdA van vorig jaar."

Samsom zegt echter nog steeds het begrotingstekort te willen terugdringen. "3 procent is niet het einddoel. Een verstandige route is verstandig en geen sprintje, waarna je in recessie achterblijft."

Liberaal

Ook Roemer (SP) en Pechtold (D66) haalden uit naar het demissionaire kabinet. Volgens Roemer zijn de schulden door het liberale beleid opgelopen, terwijl Pechtold vindt dat de VVD júist als liberale partij heeft gefaald: "2011 loopt volledig uit de pas. Dit kabinet heeft de economie doen instorten en het vertrouwen tot een nulpunt doen dalen."

Blok kon zich niet vinden in de kritiek. "Als we niet 18 miljard hadden bezuinigd, dan hadden we nu met een veel hogere staatsschuld gezeten. Op financieel gebied is er absoluut winst geboekt, maar dat moet nog verder doorgevoerd worden."

Hij zei verder: "Als je moet kiezen tussen verdere financiële chaos, of op korte termijn de lasten verhogen en de rendementen teruggeven, dan lijkt me de keuze helder."

Verantwoording PVV

Pechtold (D66) vindt dat het ook voor de PVV verantwoordingsdag is. Aan het adres van Wilders zei hij: "Vandaag legt ook u verantwoording af, na anderhalf jaar elke maandag in het Torentje te hebben gezeten. U heeft nul resultaat geboekt."

Wilders schermde: "Het aantal asielzoekers is gedaald, met u hadden we er weer een generaal pardon bij gehad. We hebben u anderhalf jaar uit het Torentje kunnen houden."

Hij gaf toe dat "er ook pijn zat" in het gedoogakkoord waar hij mee heeft ingestemd. "Maar wij hebben verantwoordelijkheid genomen voor een pakket waar wij heil in zagen."

Daarop vraagt Van Haersma Buma (CDA) of Wilders ook verantwoordelijkheid wil nemen voor het akkoord zoals het lag in het Catshuis. Antwoord Wilders: "Geen millimeter."

Sociaal

Dat ziet Roemer (SP) toch anders. "Er is onder uw gedoogkabinet fors bezuinigd op de sociale werkplaatsen, de wet werken naar vermogen en op het speciaal onderwijs", zo hield hij Wilders voor.

"U raakte de mensen keihard in de portemonnee. Waarom zouden wij moeten geloven dat u dat in een volgend kabinet niet weer gaat doen?"

Wilders: "Natuurlijk, wij hebben een deal gesloten en onze verantwoordelijkheid genomen. Maar er zijn grenzen, en die grens werd in het Catshuis bereikt."

De SP-leider neemt er geen genoegen mee: "Wat nou rechte rug. Binnen 24 uur was uw breekpunt (AOW op 65) de prullemand in! U heeft 200 verkiezingsbeloften geschonden."

Zelf werd Roemer ook bevraagd over zijn economische plannen. Hij kon echter niet zeggen wanneer hij het begrotingstekort weer tot nul wilde terugbrengen: "Dat is een flauwe vraag, we zijn bezig met ons programma en volop aan het rekenen. 2017, 2020, ik weet het niet." 

SGP

Opmerkelijk was ook de kritiek van de SGP, die tijdens het kabinet Rutte regelmatig de coalitie aan een meerderheid voor wetsvoorstellen hielp. Fractievoorzitter Kees van der Staaij vindt "dat het er in die afgelopen anderhalf jaar onvoldoende van is gekomen serieuze hervormingen in gang te zetten".

Volgens hem komt dat door een gebrek aan "gevoel van urgentie" en door "gemakzucht in politiek en samenleving".

PVV vs. VVD

Eerder tijdens het debat haalden PVV en VVD nog naar elkaar uit. Ze verwijten elkaar onverantwoord financieel beleid te voeren.

Wilders draagt de VVD na met het Lente-akkoord de handtekening te zetten onder een verlaging van de BTW op de podium- en beeldende kunsten, terwijl de andere BTW-tarieven juist omhoog gaan en de reiskostenvergoeding verdwijnt.

"De hardwerkende VVD'er zal zich achter de oren krabben", aldus de PVV'er.

Blok reageerde snel: "We hadden de kunstsubsidie samen kunnen voorkomen, ík heb het niet uit mijn handen laten vallen", zo sneerde hij over de keuze van de PVV de catshuisbesprekingen af te breken.

Blok zelf kwam nog met een voorstel om het aantal zetels in het parlement met een derde terug te brengen.

Lees ook: VVD en PVV halen naar elkaar uit

Volg het verantwoordingsdebat via de LIVE-blog