DEN HAAG - In de Tweede Kamer is waardering voor het initiatief van de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de woningcorporaties, die woensdag met een plan kwamen voor de toekomst van de woningmarkt.

Daarin wordt de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar afgebouwd en gaan de huren jaarlijks met 2 procent omhoog.

Maar de PvdA plaatst kanttekeningen. Zo maakt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de plannen voor huizenbezitters en huurders en de gevolgen voor de schatkist.

De verhoging van de huur is te fors, vindt de PvdA. Monasch vindt dat corporaties zich meer moeten bezighouden met betaalbare huisvesting in plaats van het verhogen van de huren.

Open houding

D66 vindt dat de politiek het woningmarktplan met een open houding moet benaderen. ''Dat de organisaties uit de woningmarktsector met een gedurfd en vooruitstrevend plan komen, is zonder meer positief'', aldus D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

D66 bereikte onlangs met VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord waarin de hypotheekrenteaftrek verdwijnt voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken. Als er wel wordt afgelost, moet de renteaftrek blijven bestaan.

In de plannen van de PvdA wordt de hypotheekrenteaftrek over een lange periode afgebouwd tot 30 procent. Ook wil de PvdA starters de mogelijkheid blijven bieden om een betaalbaar huis te kopen.