DEN HAAG - Als een homoseksuele man of vrouw in zijn eigen land volledig in de kast moet blijven omdat hij anders helemaal geen leven heeft, is dat wel degelijk een reden voor asielverlening.

Dat valt op te maken uit een brief die minister Gerd Leers (Asiel) woensdag aan de Kamer heeft geschreven.

Een asielzoekster uit Sierra Leone die eerder was afgewezen, mag om die reden toch blijven, meldt de bewindsman. Er zal in de toekomst in dit soort gevallen beter worden opgelet.

Het Nederlandse asielbeleid is echter niet bedoeld om te garanderen dat personen hun seksuele geaardheid elders op dezelfde wijze kunnen uiten als zij in Nederland zouden kunnen doen, schrijft Leers.

Wetgeving in eigen land

Een asielaanvraag kan alleen worden gehonoreerd als de aanvrager in zijn eigen land daadwerkelijk geen leven heeft en zelfs in gevaar kan komen.

Ook als er in de wet staat dat homoseksualiteit strafbaar is, is dat een onvoldoende reden. Aan zo'n wet wordt niet altijd gevolg gegeven. Het kan ook zijn dat een land geen wetgeving heeft tegen homoseksuelen, maar dat deze mensen er toch bang moeten zijn. Dan hebben ze wel een punt bij een asielverzoek.