DEN HAAG - De vakbeweging is blij dat de Tweede Kamer een gele kaart heeft getrokken voor een plan van de Europese Commissie om het stakingsrecht in te perken.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius sprak woensdag van een verstandig besluit. Vicevoorzitter Maurice Limmen van het CNV hoopt dat de Europese Commissie het signaal ter harte neemt.

Brussel wil dat bij een staking met grensoverschrijdende effecten de rechter kan bepalen of ze mag doorgaan.

Kaart

Een Kamermeerderheid ziet dat als het inperken van het stakingsrecht en trok dinsdag een gele kaart.Dat is een officieel instrument waarover lidstaten beschikken als ze het niet met EU-plannen eens zijn. Als minimaal negen landen er gebruik van maken, is de Europese Commissie verplicht het omstreden voorstel te heroverwegen.

Volgens Jongerius is het stakingsrecht ''een fundamenteel grondrecht dat bewaakt moet worden''. Limmen noemt staken het laatste redmiddel van werknemers om voor hun rechten op te komen bij conflicten met hun werkgever. ''Dat moet beslist zo blijven.'' Ook MHP heeft de afgelopen tijd actiegevoerd om het Brusselse plan van tafel te krijgen.