AMSTERDAM - We moeten met zijn allen weer meer gaan werken en de 40-urige werkweek moet terug. Ook moet Tweede Pinksterdag geschrapt worden als verplichte verlofdag. 

Dat plan lanceerde D66-Kamerlid Wouter Koolmees zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Als er gebeurt wat hij voorstelt, kunnen de lonen stijgen, kan de inkomstenbelasting omlaag en kan het gat op de overheidsbegroting fors omlaag. Nederland komt dan volgens Koolmees ''werkend uit de crisis''. Koolmees was een van de opstellers van het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie eind april sloten om het begrotingstekort volgend jaar weer onder de 3 procent te brengen.

Minst

Nederlanders werken zo'n 1377 uur per jaar en dat is het minst van alle geïndustrialiseerde landen, blijkt uit onderzoek van de OESO. Hongaren en Polen zitten ver boven de 1900 uur, maar ook met Nederland vergelijkbare landen scoren veel hoger. Finnen werken gemiddeld 1690 uur, Britten 1647 uur en Zweden 1624 uur.

In 2012 bestaat een gemiddelde Nederlandse voltijdswerkweek uit 36,7 uur. Koolmees: ''De omstandigheden zijn nu sterk veranderd: steeds minder werkenden moeten zorgen voor steeds meer niet-werkenden.

Daarom moeten we dit decennium de historische trend keren en de werkweek weer langzaam terugbrengen tot 40 uur. Dat versterkt onze economie structureel en biedt ook ruimte om de lonen te laten stijgen en de inkomstenbelasting te verlagen. Bijkomend voordeel is dat de binnenlandse consumptie stijgt en het vertrouwen van consumenten toeneemt.''

Verlofdagen

Koolmees hoopt op een nieuw akkoord over een langere werkweek en hogere lonen tussen vakbonden en werkgevers, net zoals die bij het Akkoord van Wassenaar in 1982 belangrijke afspraken maakten over loonmatiging.

In sommige Europese landen wordt al gesproken over het terugbrengen van het aantal verplichte verlofdagen. ''Nederland is ruim bedeeld met vrije dagen in vergelijking met andere landen. Het schrappen van een verplichte verlofdag als Tweede Pinksterdag versterkt onze economie direct'', aldus Koolmees. Het CBS liet onlangs weten dat de economische groei met 0,3 procent toeneemt door het schappen van een verplichte verlofdag. Dat zou het begrotingstekort direct met een miljard euro verkleinen.