DEN HAAG - Fractievoorzitter Jolande Sap vindt dat GroenLinks snel een andere procedure moet vastleggen over hoe in de toekomst kandidaten kunnen meedingen naar het lijsttrekkerschap van de partij.

Ze zei dat zaterdag in een interview met de NOS.

Ze zei zich ''in toenemende mate verbaasd en geïrriteerd'' te hebben over de procedures, die aanvankelijk in de weg zaten dat het Tweede Kamerlid Tofik Dibi zou kunnen meedoen aan een interne verkiezing voor het lijsttrekkerschap.

Een kandidatencommissie vindt Dibi ongeschikt en adviseerde daarom direct Sap als lijsttrekker aan te wijzen.

Ledenreferendum

Het partijbestuur besloot toch tot een ledenreferendum. Sap heeft naar eigen zeggen ''heel veel druk'' uitgeoefend op het partijbestuur, dat vrijdagavond pas na langdurig beraad tot het besluit kwam.

''Dat had echt eerder gemoeten'', aldus Sap die zei zich te schamen voor de procedures. ''Als een prominent Tweede Kamerlid zich meldt, natuurlijk moet die dan toegelaten worden.''

Debat

Het partijbestuur maakte zaterdagavond bekend dat er drie lijsttrekkersdebatten komen tussen Sap en Dibi. Het eerste is maandagavond in Amsterdam. Dibi is nu ook formeel als kandidaat-lijsttrekker aangewezen nu een geschillencommissie zijn bezwaar tegen de gang van zaken gegrond heeft verklaard.

Volgens dat oordeel is er ''onevenredig zware druk'' gelegd op de kandidatencommissie en moest er in te korte tijd werk afgeleverd worden. De kandidatencommissie blijft bij het advies dat Dibi ongeschikt is voor het lijsttrekkerschap.

Onnodig

De gang van zaken rond de beoordeling van Dibi als kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks heeft alle betrokkenen onnodig beschadigd. Dat concludeert een geschillencommissie van de partij. Dan gaat het om Dibi, het partijbestuur en de kandidatencommissie.

Het oordeel van de kandidatencommissie dat Dibi ongeschikt is als kandidaat-lijsttrekker is volgens de geschillencommissie tot stand gekomen op ''een zeer smalle basis''. Zo werd de beschikbare tijd ingekort en zijn referenties niet nagetrokken.

Zware druk

''Wij constateren dat er onevenredig zware druk op de kandidatencommissie is uitgeoefend van binnen en buiten de partij'', aldus het oordeel van de geschillencommissie.

''Deze druk is vooral uitgeoefend vanwege de discussie over een lijsttrekkersreferendum. Dit gebeurde op manieren waarbij fatsoensnormen ver zijn overschreden. Wij constateren ook dat de kandidatencommissie zo verantwoordingsvol en gewetensvol als mogelijk heeft geopereerd.''

Door de druk op de kandidatencommissie is haar werk volgens de geschillencommissie ''ernstig bemoeilijkt''. Bezwaar van Dibi tegen de procedure is gegrond verklaard omdat een zorgvuldige procedure uitbleef. De geschillencommissie spreekt zich niet uit over de geschiktheid van Dibi als kandidaat-lijsttrekker.