Een overzicht van de belangrijkste punten uit het begrotingsakkoord voor 2013 door VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie.

In het akkoord wordt een aantal maatregelen van het kabinet Rutte teruggedraaid. Ook wordt er op een aantal punten juist geïnvesteerd.

Zo komt er 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het openbaar vervoer, en 100 miljoen voor het passend onderwijs. Ook was al bekend dat voor natuur 200 miljoen euro beschikbaar komt. Het leenstelsel voor de Masterfase van de studie wordt teruggedraaid, de basisbeurs blijft behouden.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren is 75 miljoen euro vrijgemaakt, naast 30 miljoen voor het onderwijs.

Bier

Bier wordt duurder, de accijnzen gaan met 10 procent omhoog. Wijn kan rekenen op 15 procent meer accijns, en sterke drank op 6 procent.

Ook sigaretten gaan meer kosten. Een pakje wordt 35 cent duurder. Shag wordt extra belast met 60 procent.

Dierenpolitie

De dierenpolitie, een wens van de PVV, is van de baan. Verder gaat het plan voor verhogen van de griffierechten van tafel en wordt op ontwikkelingssamenwerking niet verder bezuinigd.

Ook de huishoudinkomentoets voor mensen met een uitkering gaat niet door. De ingevoerde btw-verhoging van 6 naar 19 procent op theaterbezoek wordt vanaf juli teruggedraaid.

Woningmarkt

Voor kopers is het belangrijkste dat de hypotheekrenteaftrek blijft. Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de rente echter alleen aftrekbaar als het om een lening gaat die gedurende de looptijd volledig wordt afbetaald.

Ook mogen nieuwe hypotheken op termijn niet meer bedragen dan de waarde van het huis, behalve als het gaat om waardevermeerderende of energiebesparende investeringen. Voor al bestaande hypotheken blijven de oude regels gelden, voor starters komt er een overgangsregeling.

Huurders met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro kunnen vanaf 2013 een huurstijging van 1 procent plus de inflatie tegemoet zien. Ook komt er vanaf 2013 een verhuurdersbelasting.

Zorg

In de zorg lekte de belangrijkste afspraak over de verhoging van het eigen risico naar 350 euro eerder al uit.

Opmerkelijk zijn daarnaast twee afspraken die voornamelijk de ouderen zullen raken: de rollator zal uit het basispakket verdwijnen en voor gehoortoestellen moet een eigen bijdrage van 25 procent worden betaald.

De eerder voorgenomen bezuinigingen op het persoonsgebonden budget zullen worden verzacht. Het vermogen gaat grotere rol spelen bij hoogte van de AWBZ en WMO. De vermogensinkomensbijtelling gaat omhoog van 8 naar 12 procent.

De vergoeding van de vervoerskosten naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband gaat omlaag. De tarieven worden op gelijke hoogte gebracht.

AOW-leeftijd

De verhoging van de pensioenleeftijd begint volgend jaar al. In 2019 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar. Dat laatste is een jaar eerder dan de vijf partijen eerder van plan waren.

Dit wordt bereikt door de pensioenleeftijd van 2013 tot 2015 per jaar met 1 maand te verhogen en daarna elke drie jaar met 2 maanden. In 2019 gaat de AOW-leeftijd bovendien eenmalig met 3 maanden omhoog en daarna elk jaar met 4 maanden. Vanaf 2023 wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Tot 2015 kunnen mensen gebruik maken van een overgangsregeling door vanaf hun 65e een voorschot op de AOW aan te vragen. Voorwaarde is wel dat dat geld op korte termijn wordt terugbetaald.

WW en ontslagrecht

De duur en hoogte van de WW-uitkering blijft ongewijzigd, maar werkgevers gaan de eerste zes maanden van de werkloosheidsuitkering voor hun rekening nemen. Het UWV betaalt de WW dan uit en verhaalt vervolgens de kosten op de werkgever. Volgend jaar gaat de WW-premie voor werkgevers tijdelijk omhoog. Verder wordt de doorwerkbonus afgeschaft.

Ook het ontslagrecht wordt aangepakt. Er komt één nieuwe wettelijk vastgelegde ontslagprocedure voor contracten voor onbepaalde tijd.

Ontslagvergoedingen worden omgezet in een persoonlijk budget, dat werknemers kunnen gebruiken voor scholing en werk-naar-werk-trajecten. De budgetten worden bovendien gemaximeerd. Vanaf 2014 is een kwart maandsalaris per gewerkt jaar de norm voor ontslagvergoeding, tot een maximum van een half jaarsalaris.

Bedrijven

Werkgevers gaan tijdelijk 16 procent extra belasting betalen bij lonen boven de 150.000 euro. Ook worden vertrekbonussen vanaf 531.000 euro belast tegen 75 procent. De lastenverlichting die aan bedrijven was beloofd van 430 miljoen euro, zal niet worden uitgekeerd.

De onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan voor zakelijke reizen, maar wordt verder afgeschaft. Dat levert de schatkist ruim 1,3 miljard op. Ook zullen woon-werkkilometers met de auto van de zaak worden belast.

De bankenbelasting wordt verdubbeld naar 600 miljoen euro.

Kinderbijslag

Zoals eerder was afgesproken blijft de kinderbijslag in 2013 en 2014 bevroren. Gezinnen met een verzamelinkomen van 125.000 krijgen geen kinderopvangtoeslag meer.

De geplande eigen bijdrage voor kinderopvang van 15 euro per huishouden per maand gaat niet door. Er komt wel een proportionele aanpassing van de eigen bijdrage via de eerste kindtabel.

Belastingen

Zoals al bekend gaat het hoge BTW-tarief in oktober van 19 naar 21 procent. Dat wordt gecompenseerd met lagere inkomsten- en loonbelasting van 1,5 miljard.

Zo worden de tarieven van de eerste en tweede schijf met 0,4 procent verlaagd naar 1,55 en 10,4 procent. De arbeidskorting krijgt een maximum van 70 euro.

De btw-verhoging wordt verder vanaf 2014 nog gecompenseerd met vergelijkbare maatregelen, evenals de hogere aardgasheffing, leidingwaterbelasting, kolenbelasting, rode diesel en het eurovignet. De gebruikelijke inflatiecorrectie voor de belastingschijven wordt opgeschort.

Ambtenaren

Het salaris voor ambtenaren en onderwijspersoneel wordt de komende twee jaar niet verhoogd. Alleen personeel in de zorg is uitgezonderd van deze nullijn. Verder gaat de prestatiebeloning in het onderwijs niet door.

De rijksoverheid moet daarnaast de eigen uitgaven met een half miljard euro verminderen. De ministeries moeten dit bedrag nog nader invullen.

Lagere overheden moeten vanaf volgend jaar verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Zo worden gemeenten, provincies en waterschappen gedwongen om zaken te doen met het rijk. Daardoor moet de staatsschuld omlaag gaan.

Justitie

Het gevangeniswezen wordt versoberd. Veroordeelden krijgen vaker een enkelband, en meer mensen moeten een cel delen. Dat scheelt de schatkist 34 miljoen euro.