DEN HAAG - De Tweede Kamer stemt nog woensdag over de vraag of het geplande Kamerdebat over de oprichting van het permanente noodfonds voor de euro (ESM) wordt uitgesteld.

De stemming komt er op aandringen van PVV-leider Geert Wilders.

Die noemt de instelling van het ESM de grootste soevereiniteitsoverdracht ooit. Hij weigert ''de sleutel van onze schatkist over te dragen aan bureaucraten in Brussel’’.

Het Kamerdebat over het ESM staat voor volgende week op de agenda. Wilders vindt dat het voorstel zo controversieel is dat het pas na de verkiezingen van 12 september door een nieuwe Tweede Kamer kan worden behandeld.

Steun

Wilders kreeg van andere Kamerfracties onvoldoende steun voor uitstel van het debat, maar hield vast aan zijn verzoek dat de Kamer daar hoofdelijk over stemt. Dat zal later woensdag gebeuren.

Premier Mark Rutte noemt het voorstel van Wilders onverstandig. Rutte zei dat het goed is als Nederland duidelijkheid geeft. ''Het lijkt me erg belangrijk dat we het nu doen en een vertrouwenwekkend signaal afgeven.''

Werking

Het noodfonds ESM moet in juli in werking treden en dan in ieder geval 500 miljard euro ter beschikking hebben. Mogelijk wordt dat later nog meer. Het fonds is bedoeld om eurolanden in de financiële problemen te helpen.

Maar er is ook kritiek op het fonds. Volgens de Algemene Rekenkamer is er sprake van een ''democratisch tekort'', omdat de verantwoording van bestede gelden onvoldoende geregeld is. De Rekenkamer pleitte er woensdag voor dat de Tweede Kamer dat via extra wetgeving verbetert.

Vijf vragen over het noodfonds

Alles over de Europese schuldencrisis