DEN HAAG - De PvdA wil de details van het begrotingsakkoord zo snel mogelijk openbaar krijgen. Kamerlid Ronald Plasterk noemt de houding van de vijf betrokken partijen "weinig transparant".

In de nacht van dinsdag op woensdag kwamen ook details uit het begrotingsakkoord definitief rond. CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 hebben hun plannen, het zegeheten lente-akkoord, nu eerst ter doorberekening doorgestuurd naar het Centraal Planbureau (cpb), dat 14 juni de gevolgen van de maatregelen presenteert.

Plasterk wijst er tegenover NU.nl op dat tijdens het Cathuis-overleg vanuit de oppositie keer op keer is aangedrongen om inzicht te krijgen in het akkoord dat in de maak was.

"Nu doen D66, GroenLinks en ChristenUnie precies hetzelfde als ze het kabinet verweten", aldus Plasterk. "En ik moet weer via de media vernemen wat al dan niet in het uitgewerkte begrotingsakkoord staat."

Bovendien signaleert Plasterk een praktisch probleem. "Bij het schrijven van onze verkiezingsprogramma's moeten we rekening houden met de uitgangsbasis, en dat is nu dit begrotingsakkoord. Dat is dus een probleem zolang we niet weten waar we van uit moeten gaan."

De PvdA zal woensdag opheldering vragen aan de vijf partijen.

Mislukken

Na het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis met de PVV sloten regeringspartijen VVD en CDA op 26 april onder grote tijdsdruk een akkoord op hoofdlijnen met oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Het pakket bevat miljardenbezuinigingen, hervormingen en lastenverzwaringen. Zo gaat de btw omhoog van 19 naar 21 procent, worden ambtenarensalarissen bevroren, gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog, worden aflossingsvrije hypotheken beperkt en gaat het eigen risico in de zorg omhoog.