DEN HAAG - De eigen bijdrage voor de zorg gaat waarschijnlijk naar 350 euro, maar lagere inkomens zullen daarvoor wel via een andere weg worden gecompenseerd.

Dat is, althans volgens bronnen op het Binnenhof, een van de uitkomsten van de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

De stijging is pittig, maar geen donderslag bij heldere hemel. Dat zei Wilna Wind, directeur van patiëntenkoepel NPCF woensdag. Ze hoopt vooral dat de huisarts niet wordt meegenomen in het eigen risico.

De huisarts zit nu niet in het eigen risico. Een bezoek kost de patiënt dus niets. ''Als je die daar wel in opneemt, zullen zeker mensen met lage inkomens minder snel langsgaan. Je krijgt uitstelgedrag en dat kan uiteindelijk tot extra kosten leiden. De huisarts is bij uitstek iemand die doorverwijst naar de juiste zorg of zegt dat je het nog even kan aankijken'', vertelt Wind.

Als mensen besluiten een bezoek aan de huisarts uit te stellen of zelfs helemaal te laten zitten, kan dat ertoe leiden dat er niet wordt ingegrepen bij een serieuze aandoening. ''Daardoor zouden de kosten alleen maar stijgen'', betoogde Wind.

Volgens haar zijn vooral de lagere inkomens de dupe, aangezien het eigen risico in de zorg voor hen verhoudingsgewijs een grotere kostenpost is.