DEN HAAG - De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) zijn het in de nacht van dinsdag op woensdag eens geworden over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord.

''We zijn eruit'', stelde De Jager na afronding van urenlang overleg.

Volgens hem liggen er voor 12 miljard euro aan besparingen die er voor zorgen dat Nederland volgend jaar voldoet aan de Europese begrotingsregels, die een maximaal begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product voorschrijven.

Er is 1 miljard euro dat extra uitgegeven wordt. Over de precieze maatregelen werden nog geen mededelingen gedaan.

CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) kan nu gaan uitrekenen wat de precieze gevolgen van de maatregelen zijn. De resultaten daarvan komen 14 juni. De komende dagen worden de maatregelen op papier uitgewerkt.

''Maar de politieke lijnen zijn gezet'', aldus De Jager, die sprak van ''een teamprestatie''. Volgens hem hebben de 5 partijen het landsbelang boven hun eigen belang gesteld.

Mislukken

Na het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis met de PVV sloten regeringspartijen VVD en CDA op 26 april onder grote tijdsdruk een akkoord op hoofdlijnen met oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Het pakket bevat miljardenbezuinigingen, hervormingen en lastenverzwaringen. Zo gaat de btw omhoog van 19 naar 21 procent, worden ambtenarensalarissen bevroren, gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog, worden aflossingsvrije hypotheken beperkt en gaat het eigen risico in de zorg omhoog.

Desondanks is er volgens De Jager sprake van een evenwichtig pakket en hebben de partijen er alles aan gedaan om de lasten eerlijk te verdelen.

Overleg

Sinds het akkoord eind vorige maand is er veel overleg geweest om de afspraken verder uit te werken, ook met betrokken bewindslieden. Zo moest er bijvoorbeeld nog een miljard euro gevonden worden bij de zorg en moest de precieze verhoging van het eigen risico nog worden bepaald.

Eind deze maand stuurt De Jager het hele pakket naar de Tweede Kamer. Woensdag zal hij ook in de ministerraad verslag doen van de besprekingen.

Laatste punten begrotingsakkoord