DEN HAAG - Het asielbeleid in het algemeen en voor kinderen in het bijzonder is de afgelopen jaren niet strenger geworden.  

Dat zegt minister GerdLeers (Asiel) maandag in reactie op de 81 lokale CDA-fracties die voor een humaner asielbeleid pleiten.

''Wie vervolgd wordt krijgt hier een veilige haven en dat is ook zo gebleven”, aldus Leers. ''En voor gezinnen die geen recht op opvang meer hebben, zijn vorig jaar gezinslocaties ingericht waar zij toch onderdak krijgen. Intussen wordt hen gevraagd mee te werken aan terugkeer.”

Initiatiefwetsvoorstel

Leers laat nogmaals weten waarom hij bezwaar heeft tegen het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie. Het zou een stimulans zijn voor ouders om zo lang mogelijk procedures te blijven voeren.

Procedures moeten juist korter worden en het op elkaar stapelen van procedures zonder dat er nieuwe feiten worden aangedragen, moet worden tegengegaan. De bewindsman komt binnenkort met voorstellen daarvoor.