DEN HAAG - Ruim 40 organisaties op het gebied van natuur, landschap en dierenwelzijn pleiten voor een nieuwe natuurwet nu het kabinet-Rutte is gevallen. 

Met het oog op de verkiezingen presenteren ze maandag in Den Haag een tienpuntenplan voor nieuw natuurbeleid. Daarbij is het in ere herstellen van de groene verbindingen in de Ecologische Hoofdstructuur een van de speerpunten.

Planten en dieren in de Nederlandse natuurgebieden moeten zich kunnen verspreiden, stellen ze. Het met elkaar verbinden van de natuurgebieden is daarom van levensbelang.

Slecht aan toe

De organisaties stellen dat tweederde van de Nederlandse natuur er slecht aan toe is. "In het belang van mensen, dieren en planten moet die nodig hersteld en opgeknapt worden."

"De overheid moet zorgen voor voldoende geld voor onderhoud, toegankelijkheid en beheer."

Bleker

In de plannen van demissionair staatssecretaris Henk Bleker werd het met elkaar verbinden van de natuurgebieden juist stopgezet.  In september sloten Bleker en de provincies een onderhandelingsakkoord, waarin werd afgesproken dat natuurbeleid voortaan een verantwoordelijkheid is van de provincies.

Deze decentralisatie ging wel gepaard met stevige bezuinigingen. In veel provincies kwam het akkoord echter op losse schroeven te staan. Ook uit het akkoord tussen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks blijkt dat een deel van de aangekondigde bezuinigingen (600 miljoen euro) die Bleker voor ogen had,  wordt teruggedraaid.

Volgens de organisaties is daarom nu een nieuwe natuurbeschermingswet nodig. "De nieuwe wet moet verzekeren dat we zorgvuldig omgaan met alle waardevolle natuurgebieden en landschappen in Nederland."

Tropische natuur

Zo pleiten de organisaties voor het terugbrengen van de natuur van het boerenland, maar ook voor de bescherming van de tropische natuur op de Caribische eilanden als Aruba en Bonaire.  Ook doen de organisaties een oproep tot het stoppen van de plezierjacht en het vergroenen van de stad.

Volg berichten op Twitter over dit nieuws via NUlive