AMSTERDAM – De VVD daalt 2 zetels in de peilingen. Met 28 zetels behaalt de partij hiermee de laagste score sinds het aantreden van het kabinet.

Dat blijkt uit de meest recente peilingen van Maurice de Hond.

Onder invloed van de strijd om het lijsttrekkerschap stijgt het CDA met 2 zetels naar 15 in totaal.

Zowel SP als Groenlinks verliezen 1 zetel, de PVV stijgt met 1 en staat nu op 20 zetels. De Partij voor de Dieren staat met 1 zetel extra deze week op 3 zetels in totaal.

Kunduz-coalitie

Uit de peilingen blijkt dat de Kunduz-coalitie, die na de val van het kabinet-Rutte het begrotingsakkoord van 2013 in elkaar zette, meer een coalitie is voor hoger opgeleiden dan voor mensen met een lage opleiding.

Van de hoger opgeleiden stemt zo'n 69 procent op een van de partijen uit de Kunduz-coalitie, op de VVD, CDA, D66, GroenLinks of de ChristenUnie. Zo’n 31 procent van kiezers met een lagere opleiding is geïnteresseerd in de Kunduz-coalitie.

SP en PVV

Uit de peilingen blijkt dat deze laatste groep voor een groot deel (48 procent) kiest voor de SP of de PVV. Wilders lijkt hiermee, ondanks het stuklopen van de Catshuis-onderhandelingen, zijn eigen doelgroep goed vast te houden.

Hoger opgeleiden kiezen slechts voor 13 procent voor de SP en de PVV. Hun interesse ligt meer (40 procent) bij de D66 en VVD. Vroeger waren dergelijke grote verschillen er niet. Zowel PvdA als CDA, heel lang de grootste partijen, overbrugden veel meer de kiezers met hogere en lagere opleiding.

Bezuinigingsakkoord

Het enthousiasme voor het bezuinigingsakkoord is nu minder vergeleken met kort na de val van het kabinet. Op 27 april was 51 procent van de kiezers positief. Dat is ruim twee week later nog zo’n 39 procent.

Onder kiezers van de VVD is het enthousiasme het sterkst gedaald (van 73 procent naar 48 procent). Bij kiezers van CDA, D66 en Groen Links is nog wel een duidelijke meerderheid positief.

Het aantal kiezers dat vindt dat er geen 3 procent bezuinigd moet worden is de afgelopen twee weken gestegen van 34 naar 45 procent.