DEN HAAG - Dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2013 wel een nullijn wil voor het loon van de medewerkers, is volgens minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken goed nieuws.

Ze zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad.

Spies wil dat de lonen van gemeenteambtenaren worden bevroren. Een loonstijging past volgens haar niet in deze huidige tijd van bezuinigingen, vooral omdat in het zogeheten lenteakkoord is afgesproken de lonen te bevriezen in 2012 en 2013.

De VNG legt de vorige maand overeengekomen cao, inclusief de afspraken over een loonstijging van 1 procent voor dit jaar, met een positief advies voor aan de achterban.

Spies noemde dat een fout signaal. Ze waarschuwde ook dat het Rijk de kosten die de nieuwe cao met zich meebrengt, niet zal betalen.