DEN HAAG - Oud-VVD-minister Sybilla Dekker gaat namens Nederland toezicht houden op de overheidsfinanciën van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

De ministerraad heeft haar vrijdag voorgedragen.

Dekker was tussen 2003 en 2006 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De afgelopen tijd was ze voorzitter van AMFO, een Antilliaanse medefinancieringsorganisatie. Deze functie zal zij neerleggen.