DEN HAAG - De ChristenUnie is niet van plan het geloof als bron voor de partij te laten verwateren, om zich als volkspartij te profileren.

Dat zegt Janneke Louisa, die zaterdag als partijvoorzitter in het zadel gehesen wordt, in een interview met NU.nl.

Op de vraag of de ChristenUnie de rol van volkspartij op zich kan nemen, nu de kiezers bij het CDA weglopen, antwoordt Louisa: "Wij zijn een partij die naar de breedte kijkt, iedereen telt mee."

"Dat wij dat doen vanuit ons geloof, daar zullen wij niet in verwateren, want dat is onze bron. Wij blijven een principiële partij."

Louisa verwacht dan ook niet dat de ChristenUnie de tegenstem op belangrijke punten als het homohuwelijk, abortus en euthanasie zal laten varen. "Die liggen zo dicht bij onze identiteit, dat daar ook geen beweging nodig is. Voor sommige mensen betekent dat een brug te ver, voor anderen maakt dat ons juist aantrekkelijk."

Hoe is het om als partijvoorzitter gelanceerd te worden in verkiezingstijd?

"Het is een soort stoomcursus. Alles komt bij elkaar: inhoud, organisatie en campagne. En eigenlijk zijn we er helemaal klaar voor."

U bent ook de eerste vrouwelijke partijvoorzitter, betekent dat iets?

"Het is geen issue. We hebben een traditie met vrouwen in de partij. Al meteen bij de start van onze partij hadden we ook een vrouw in de Tweede Kamer. En ik ben natuurlijk ook pas de derde partijvoorzitter."

Wat betekent uw aantreden voor de ChristenUnie?

"Zoals ik de ChristenUnie zie, zijn wij een partij waar alle christenen zich thuis kunnen voelen. Daar bedoel ik iedereen mee die zich vanuit het christelijk geloof wil inzetten voor de samenleving."

"Dat is een brede beweging, waarbij we ons ook sterk verbonden voelen met andere organisaties die zich vanuit dezelfde overtuiging hard maken voor de maatschappij. Zoals het Leger des Heils, die dit weekend haar 125 jaar bestaan viert, waar we hen mee feliciteren."

ChristenUnie staat de afgelopen weken ook zelf centraal, als deelnemer aan het begrotingsakkoord voor 2013. Bovendien zit die andere christelijke partij, het CDA, in zwaar weer. Liggen hier kansen voor uw partij?

"We voelen ook verbondenheid met het CDA. Dat die partij afkalft is niet prettig om te zien."

"Maar dat wij een goede partij zijn voor mensen die vanuit hun geloof actief willen zijn, staat buiten kijf."

"Ik denk ook dat we de afgelopen tijd hebben laten zien dat we daarin het verschil maken: in de bres springen op het moment dat je ziet dat er iets aan de hand is. Dat is waarom ik in 2009 lid ben geworden van deze partij."

"En als er mensen zijn die weglopen bij hun huidige partij, zijn die natuurlijk welkom, graag!"

Het CDA kon groot worden door zich als volkspartij te profileren. Nu daar de kiezers weglopen, kan de ChristenUnie die rol op zich nemen?

"Volgens mij zijn wij een partij die naar de breedte kijkt, iedereen telt mee. Dat wij dat doen vanuit ons geloof, daar zullen wij niet in verwateren, want dat is onze bron. Daar blijven wij een principiële partij in."

"Hierdoor zijn we misschien minder aantrekkelijk voor bijvoorbeeld moslims. Tegelijkertijd vormt het geen obstakel. Onze kiezersgroep is veel breder. Op waardenniveau zijn er zelfs moslims die zich herkennen in onze partij."

Er zijn ook een paar punten van de ChristenUnie die veel mensen afschrikken, zoals de tegenstem voor het homohuwelijk, abortus en euthanasie. Kunnen we op die punten van uw partij bewegingen verwachten?

"Op die punten verwacht ik geen bewegingen. De waarde van het huwelijk en de zorg voor kwetsbaar leven liggen zo dicht bij onze identiteit, dat daar ook geen beweging nodig is. Voor sommige mensen betekent dat een brug te ver, voor anderen maakt dat ons juist aantrekkelijk."

"We blijven echter niet hangen in een moreel gelijk, maar zorgen dat er meer geld voor stervensbegeleiding en bijvoorbeeld de opvang van tienermoeders wordt uitgetrokken."

Dan is nog die andere christelijke partij, de SGP. De betrekkingen tussen uw partij en de SGP zijn weleens beter geweest.

"Op dit moment zijn de verschillen inderdaad groter dan dat ze zijn geweest. Maar we houden in de kern iets gezamenlijks."

Toch kennen we ChristenUnie en SGP ook als twee partijen die vaak hebben samengewerkt. Hoe zal dat in de toekomst gaan?

"Geen idee, dat staat niet op de agenda. Wij zijn bezig met onze eigen identiteit en onze eigen campagne."

Gaat u zich als partijvoorzitter überhaupt sterk met de politiek bemoeien?

"Nee, daar ben ik heel duidelijk in. Als partijvoorzitter ben je bestuurder, en de politiek is voor de politiek."

"Ik ben een fan van onze politici en ik zal ze daarin ook aanmoedigen, maar ik ga voor de organisatie van de partij en de lange termijnkoers."