DEN HAAG - Zes kandidaten hebben zich opgeworpen om het CDA te gaan leiden in aanloop naar de verkiezingen op 12 september.

Op volgorde van aanmelding

Naam: Sybrand van Haersma Buma

Geboortejaar: 1965

Profiel: Van Haersma Buma is momenteel fractievoorzitter en in die functie was hij een belangrijke schakel in de politieke samenwerking tussen VVD, CDA en PVV. Daarvoor was hij relatief onbekend justitiewoordvoerder. Hij is al sinds 1994 actief op het Binnenhof. Eerst als medewerker, sinds 2002 als Kamerlid.

Van Haersma Buma scoort goed in peilingen. Weliswaar was hij voorstander van de samenwerking met de PVV, hij lijkt wel het vertrouwen te hebben van veel leden. Mogelijk kan dit verklaard worden doordat hij in debatten Wilders af en toe van repliek diende. Een andere pré is zijn enorme ervaring in politiek Den Haag.

Naam: Marcel Wintels

Geboortejaar: 1963

Profiel: Werd vooral bekend als onderwijsbestuurder en was daarvoor ondernemer. In februari dit jaar werd hij door minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) ingevlogen om scholengemeenschap Amarantis van de ondergang te redden. In 2008 werd hij collegevoorzitter van Fontys.

Eerder was hij onder andere bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel is hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. Hij was tegenstander van de samenwerking met de PVV en spreekt zich uit tegen verdere samenwerking met de partij van Wilders.

Naam: Liesbeth Spies

Geboortejaar: 1966

Profiel: Spies had in het vierde kabinet van Balkenende een belangrijke rol als vicefractievoorzitter. Ze koos er in 2010 zelf voor om na acht jaar de Kamer te verlaten en haar politieke loopbaan leek voorbij. 

Ze kwam terug als waarnemend partijvoorzitter, nadat Henk Bleker staatssecretaris werd. Onder haar bewind startte het vernieuwingsdenken bij het CDA. Toen Donner naar de Raad van State vertrok ging ze het kabinet in als minister van Binnenlandse Zaken.

In die functie, die ze slechts kort in missionaire status vervulde, moest ze lastige maatregelen verdedigen zoals een huurverhoging, het boerkaverbod en een verbod op twee paspoorten. Dat ze daarna afstand nam van het boerkaverbod is gevaarlijk voor haar geloofwaardigheid.

Naam: Madeleine van Toorenburg

Geboortejaar: 1968

Profiel: Een onverwachte en relatief onbekende kandidaat. Ze houdt zich in de Kamer momenteel bezig met Justitie. Ze studeerde rechten en werkte onder meer als manager op jeugdgevangenis De Leij in Vught. Gevraagd om haar motivatie om lijsttrekker worden zei ze vorige week dat ze vindt dat mensen 'wat te kiezen moeten hebben'.

Naam: Henk Bleker

Geboortejaar: 1953

Profiel: Verwierf bekendheid toen hij in 2010 als interim-voorzitter naar buiten trad om het akkoord met de PVV te verdedigen. Ook wist hij de lokale CDA-afdelingen over de streep te trekken om het avontuur met de PVV aan te gaan. Hij trotseerde de weerstand bij partijbonzen en sommige Kamerleden.

Dit hielp hem het staatssecretariaat voor natuur en landbouw te bemachtigen. Hij is mediageniek, maar zijn populariteit onder de CDA-leden is vooralsnog niet hoog. Het doorduwen van de samenwerking met de PVV wordt hem aangerekend. Het op live-tv aanbieden van een voetbalkaartje als goedmakertje aan de uitgewezen Angolese asielzoeker Mauro viel totaal verkeerd.

Naam: Mona Keijzer

Geboortejaar: 1968

Profiel: Een onbekende doch niet kansloze kandidaat uit de lokale politiek van Purmerend. Als wethouder houdt ze zich bezig met zorg. Ze werkte eerder als Raadslid, advocaat en mediator. Ze heeft net als Wintels het belangrijke voordeel dat ze niet 'besmet' is door een PVV-verleden. Ze werkte mee aan het Strategisch beraad om de koers van het CDA handen en voeten te geven.