DEN HAAG - Als de Tweede Kamer de Waterschapswet niet wil behandelen nu het kabinet is gevallen, kunnen de waterschappen niet meer functioneren.

Ook is het dan praktisch niet haalbaar om op tijd verkiezingen te organiseren voor de waterschappen. Daarvoor waarschuwt staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) donderdag in een brief aan de Kamer.

In het wetsvoorstel staat dat de waterschapsbesturen voortaan niet meer door de burgers gekozen zullen worden, maar door gemeenteraadsleden. Als de wet door de Kamer in de koelkast wordt gezet, blijven de oude regels gelden.

Die stellen dat er in november verkiezingen gehouden moeten worden. Ook moeten de besturen in januari aftreden en mogen ambtenaren bij de waterschappen vanaf die datum hun werk niet meer doen.

Opties

Atsma stelt in zijn brief dat er twee opties zijn. De eerste is het wetsvoorstel gewoon behandelen, wat zijn voorkeur heeft. Het kan dan met spoed door de Tweede en Eerste Kamer worden geleid, waardoor de verkiezingen worden uitgesteld en de zittingsduur van de besturen wordt verlengd.

De tweede mogelijkheid is het wetsvoorstel aanpassen en dan behandelen. Atsma schrapt dan het deel over indirecte verkiezingen en zorgt voor een half jaar uitstel, zodat de waterschappen zich alsnog klaar kunnen maken voor de stembusgang.

Bezorgd

De staatssecretaris is al langer bezorgd over het voortbestaan van de waterschappen. Er gaan geluiden op om de waterschappen af te schaffen en de taken onder te brengen bij de provincies. Atsma is daar geen voorstander van. Hij riep eerder al mensen uit de sector op om in Den Haag te gaan lobbyen om meer steun te verwerven onder politici voor de waterschappen.

De waterschappen zorgen voor schoon en voldoende water in Nederland. Daarnaast onderhouden ze dijken en duingebieden om het land te beschermen tegen overstromingen.