DEN HAAG - Het Rijk heeft in 2011 minder externe krachten ingehuurd dan in 2010. Het scheelde de rijkspot 150 miljoen euro.

Dat schrijft minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken donderdag aan de Tweede Kamer. Vooral het ministerie van Defensie was verantwoordelijk voor de daling.

Het Rijk ligt ook goed op stoom naar inkrimping van het personeelsbestand. Er zijn al 5.500 banen minder dan was opgelegd in de zogenoemde taakstelling Vernieuwing Rijksdienst.

Spies tekent aan dat de krimp vooral in de uitvoering plaatsheeft en minder bij inspectie en ondersteuning. Ze ziet er met haar collega's wel op toe dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven niet onder de krimp in de uitvoering lijdt, schrijft ze.