DEN HAAG - VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben woensdag hun overleg hervat met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de uitwerking van het begrotingsakkoord.

Voorafgaand zei D66-leider Alexander Pechtold dat snel een akkoord mogelijk moet zijn, omdat de afspraken op hoofdlijnen al gemaakt zijn.

''Het staat in de grondverf, het is nu een kwestie van aflakken'', aldus Pechtold.

Vooral de afspraken over de zorg en de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd moeten nog verder uitgewerkt worden. Maar grote problemen verwacht Pechtold niet. ''Volgens mij zijn de verschillen niet zo groot.''

'Uitstekend'

Twee weken geleden sloten de 5 partijen samen met minister De Jager een akkoord over maatregelen die het verwachte begrotingstekort in 2013 moeten terugbrengen tot 3 procent van het bruto binnenlands product, zoals de Europese Commissie eist.

Volgens De Jager vindt de Commissie het begrotingsakkoord ''uitstekend''. ''De basisafspraken zijn er, nu moet het nog verder uitgewerkt worden.''

2 weken

Hij verwacht dat het Centraal Planbureau (CPB) binnen zo'n 2 weken voldoende gegevens heeft om het akkoord door te rekenen.

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en ChristenUnie-leider Arie Slob zeiden voorafgaand aan het overleg benieuwd te zijn naar de stand van zaken. De afgelopen 2 weken hebben De Jager, betrokken bewindslieden en ambtenaren zich over het begrotingsakkoord gebogen dat onder zeer hoge tijdsdruk in elkaar is getimmerd.

Zo zijn bijvoorbeeld verdere voorbereidingen getroffen om de plannen in wetgeving om te zetten.