DEN BOSCH - De defensieve houding van de voormalige ministers Gerda Verburg (Landbouw) en Ab Klink (Volksgezondheid) tijdens hun verhoren door de Nationale Ombudsman over de aanpak van de Q-koortscrisis heeft het wantrouwen van Brabanders in de overheid niet hersteld maar eerder vergroot.

Hun getuigenis en perceptie van de gebeurtenissen rond de Q-koorts komt niet overeen met de ervaringen van betrokkenen in de provincie.

Directeur Mariet Paes van de Provinciale Raad voor de Gezondheid schrijft dat in een brief aan Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Ze vraagt hem om in zijn advies aan het kabinet aandacht te besteden aan het gebrek aan doorzettingsmacht van het ministerie van Volksgezondheid tijdens de crisis.