DEN HAAG - "De wereld van morgen zal instabieler zijn". Daarom pleit Nout Wellink voor een verregaande Europese integratie.

Dit heeft de oud-president van de Nederlandse Bank dinsdag betoogd in Den Haag tijdens een lezing van Clingendael.  

"We moeten Europa naar een supranationaal niveau tillen. Want je hebt weinig tijd als je in een crisis zit", aldus Wellink.

"En we zullen in de wereld van morgen veel vaker crisismanagement moeten plegen, zoals nu bij de schuldencrisis. Maar dat lukt niet met zoveel landen om één tafel: het kost te veel tijd."

Noodfonds

Als concreet voorbeeld noemt Wellink het noodfonds, dat volgens hem gebruikt zou moeten worden voor de herkapitalisatie van banken. "Het duurt veel te lang als dat via overheden moet gebeuren."

Het Europese noodfonds heeft volgens hem een ander gezicht gekregen dan oorspronkelijk bedoeld was. "Het noodfonds uit 2010 was voornamelijk bedoeld om te laten zien dat de lidstaten bereid waren om de Europese Unie te verdedigen."

"Maar het was niet bedoeld om daadwerkelijk te gebruiken." Volgens Wellink moet het karakter van het noodfonds dan ook veranderen. "Snelle herkapitalisatie daar waar nodig, voor de banken."

"Nu wordt uitgerekend hoeveel nodig is om het noodfonds te gebruiken. Er worden 1000 kogels gebruikt om 1000 soldaten af te schieten. Maar men vergeet: veel kogels schiet je naast. En ineens staan er 10.000 soldaten. Dit is niet de aanpak!"

Akkoord

Ook doet de oudbankdirecteur een oproep aan de Nederlandse politici om de belofte zich te houden aan de 3 procentsregel, waar te maken.

De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben eind april een akkoord afgesloten over een noodpakket van miljardenbezuinigingen, zodat Nederland kan voldoen aan de eis van Brussel om in 2013 uit te komen op een begrotingstekort van ten hoogste 3 procent. Het is nog spannend wat er met dit noodpakket zal gebeuren na de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in september.

Wellink: "Als je in de wereld niet weet wat er precies gaat gebeuren en waar het vandaan komt, zorg dan dat je voldoende buffers hebt. Dat betekent dat je de staatsschuld laag moet houden."

Paus

Het onvoldoende coördinatievermogen van Europa betekent volgens Wellink dat "we niets anders kunnen doen dan vasthouden aan regels".

"Ik zou het prettig vinden als de politieke partijen zich zouden realiseren hoe ongelofelijk belangrijk het is in zo’n onzekere wereld waarin van alles kan gebeuren je alle maatregelen neemt om je zo veilig mogelijk te stellen."

"Wees maar wat roomser dan de paus. Je zult hier van profiteren. Als er een tijd is om je aan de 3 procent te houden is, dan is het nu."

Griekenland

Volgens Wellink toont de verkiezingsuitslag van Griekenland daarnaast aan hoe 'diep het land in de problemen zit'. "Het moment van waarheid is nu wel genaderd voor Griekenland."

Hij speculeert dan ook wat er zou gebeuren als het land door de politieke situatie zich niet aan de Europese afspraken zou kunnen houden.

"Als Griekenland in de euro blijft dan heeft het nog steeds niet de wisselkoers om de economie op gang te brengen. Als het land uit de euro stapt, dan moet het vind ik ook Europese Unie verlaten. Ik denk in mijn onschuldig dat daar nog wel oplossingen voor te vinden zijn."

"Stapt Griekenland uit de euro, dan is dit een groot geopolitiek feit. Hoe zullen markten hierop reageren? Dat het lidmaatschap van de EU niet heilig is. Zullen de financiële markten speculeren over vertrek van andere landen? Ja."

"Daarom pleit ik ook voor die diepere Europese samenwerking, voor een totaalplan."

Alles over de schuldencrisis in ons dossier