DEN HAAG - De JOVD heeft dinsdag een meldpunt geopend voor overlast door de 'wietpas'.

De aan de VVD gelieerde jongerenorganisatie is tegen het verplichte lidmaatschap van een coffeeshop, omdat dat de problemen volgens haar niet oplost maar slechts verplaatst.

''Wij roepen iedereen die overlast heeft ondervonden door de invoering van dit systeem, op zich te melden via het meldpunt'', aldus JOVD-voorzitter Bram Dirx. ''Met de meldingen willen wij proberen om de VVD te overtuigen dat dit niet de goede oplossing is.'' Het minderheidskabinet van VVD en CDA ziet wel de noodzaak tot verplichte registratie. De JOVD is voor legalisering van softdrugs.

Om drugstoeristen te weren, moeten coffeeshops besloten clubs worden waar alleen nog aan geregistreerde Nederlanders softdrugs worden verkocht. De 'wietpas' geldt sinds 1 mei in Limburg, Brabant en Zeeland.