DEN HAAG - De gevolgen van de strengere inkomenstoets voor gezinnen in de bijstand moeten volgens de SP met terugwerkende kracht worden teruggedraaid.

VVD en CDA hebben met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het crisisakkoord afgesproken de zogeheten huishoudtoets volgend jaar af te schaffen.

Dat is niet genoeg volgens de SP, omdat de strengere toets sinds 1 januari dit jaar geldt voor nieuwe instroom in de bijstand en de afgelopen maanden al voor veel problemen zou hebben gezorgd in gezinnen.

Dat stelt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP in een zondag gepubliceerd rapport op basis van meldingen die bij haar partij zijn binnengekomen. Uit protest tegen de strengere toegangstoets tot de bijstand had de SP op 1 maart een meldpunt 'Armoede werkt niet' geopend. Daar zijn via internet in ongeveer 2 maanden tijd 557 meldingen binnengekomen.

Strengere bijstand

De huishoudtoets maakte deel uit van plannen voor een strengere bijstand van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). Door deze bezuiniging was voortaan nog maar één uitkering per gezin mogelijk en werd bij het vaststellen van recht op bijstand voortaan ook gekeken naar het inkomen van meerderjarige inwonende kinderen.

Bij ruim een derde van de meldingen bij de SP hebben ouders hun recht op een uitkering verloren, omdat hun kind werkt. Bij 13 procent heeft het kind geen recht meer op een uitkering, omdat de ouder werkt.

In 14 procent van de gevallen staat het kind met lege handen, omdat de ouder AOW ontvangt. Verder is bij ruim een kwart van de meldingen de bijstand ingetrokken, omdat een ander gezinslid ook een beroep op het sociale vangnet moest doen.

Verhuizen

De oppositie heeft zich altijd fel verzet tegen de plannen van De Krom, omdat het ouders en kinderen financieel van elkaar afhankelijk zou maken of gezinnen uit elkaar zou trekken. Volwassen kinderen die net hun eerste baan hebben of werken naast hun opleiding, zouden gedwongen worden om te verhuizen.

Volgens Karabulut is het goed dat gemeenten nu de uitvoering van de huishoudtoets hebben opgeschort, omdat de toets straks wordt afgeschaft. Maar volgens haar moeten ook de dossiers worden herzien van mensen die al zijn gedupeerd door de toets.

Lees alles over de kabinetscrisis

Zes vragen over de kabinetcrisis