DEN HAAG - CDA-kandidaat-lijsttrekker Marcel Wintels heeft harde kritiek op zijn medekandidaten Sybrand van Haersma Buma en Liesbeth Spies.

In een interview met HP/de Tijd beschuldigt hij hen van gedraai. Volgens hem zijn ze medeschuldig aan het verlies van zetels en goodwill.

Wintels is hard over minister Spies van Binnenlandse Zaken, die nu afstand neemt van het boerkaverbod dat ze eerst verdedigde.

''Te voorzien was dat dit ging gebeuren en het is geen goede zaak voor de politiek en voor de geloofwaardigheid van het CDA. Hoe valt het uit te leggen dat je eerst A zegt en binnen een paar maanden iets totaal anders? De leden van onze partij zullen het misschien nog willen begrijpen, die zijn vaak hondstrouw, maar de kiezer zal het een gruwel zijn.''

Wintels richt zijn pijlen ook op de huidige fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. ''Spies en Buma zullen zich de komende tijd in allerlei bochten moeten wringen om zich uit deze lastige spagaat te redden. Ik zal hun geworstel aanzien en een alternatief bieden. Want juist dat draaien en keren van onze Haagse politici heeft mij de laatste jaren vaak buikpijn gekost. Veel mensen hebben daar genoeg van. Het is ook niet meer uit te leggen.''