DEN HAAG - De SP wil snel weten of alle Nederlandse gemeenten mogen stoppen met het voorbereiden van de invoering van de huishoudtoets voor gezinnen in de bijstand.

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zaterdag gevraagd om een brief met uitleg over de kwestie.

De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - hebben de voorbereidingen vrijdag al met onmiddellijke ingang opgeschort. Dat gebeurde in overleg met het ministerie.

In het begrotingsakkoord dat door VVD en CDA met D66, GroenLinks en ChristenUnie is overeengekomen staat dat de nieuwe toets op het inkomen van gezinnen in de bijstand wordt teruggedraaid.

Mantelzorgers

De SP is blij dat de huishoudtoets van tafel gaat. ''Dat moeten we dan wel meteen regelen voor alle gemeenten", aldus Karabulut. Ze stelt dat door de huishoudtoets gezinnen uit elkaar zouden worden getrokken en ouderen en mantelzorgers worden gestraft.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken gaat het om een afspraak in het akkoord die voor alle gemeenten geldt. Over de gevolgen van het akkoord zullen de gemeenten naar verwachting in de loop van de week worden geïnformeerd.

In de tussentijd heeft De Krom volgens een woordvoerder begrip voor gemeenten die in afwachting van meer duidelijkheid de voorbereidingen even opschorten.

Strengere bijstand

De huishoudtoets maakte deel uit van plannen voor een strengere bijstand van staatssecretaris De Krom.

Door deze bezuiniging was voortaan nog maar één uitkering per gezin mogelijk en werd bij het vaststellen van recht op bijstand voortaan ook gekeken naar het inkomen van meerderjarige inwonende kinderen.

Gemeenten hebben de afgelopen tijd veel kritiek geuit op het plan, omdat het grote gevolgen zou hebben voor de inkomenspositie van gezinnen met inwonende kinderen. De wethouders van de vier grote steden spreken van een ''hardvochtige en ingrijpende'' maatregel.