DEN HAAG - De overheid gaat subsidies voortaan na 5 jaar automatisch stoppen. Mocht er reden zijn een subsidie wel te verlengen, dan gebeurt dat alleen in overleg met de Tweede Kamer.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. De Tweede Kamer had hier eerder al om gevraagd.

De Algemene Rekenkamer kraakte recent het subsidiebeleid van de overheid nog in een rapport. Ministers weten vaak niet wat het effect is van hun subsidies. Ze worden niet of gebrekkig geëvalueerd en een subsidie stopzetten vanwege een negatieve evaluatie komt al helemaal nooit voor, aldus de Rekenkamer vorig jaar oktober.

In de wet staat nu nog dat een subsidie die langer dan 5 jaar bestaat, periodiek onder de loep moet worden genomen. Dat gebeurt in de helft van de gevallen niet, ontdekte de Rekenkamer. Een derde van alle regelingen kende geen einddatum, wat de Tweede Kamer eerder wel had geëist.