DEN HAAG - Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat de PVV van Geert Wilders niet langer als gedoogpartij van het kabinet fungeert.

''Het is een opluchting dat we nu verlost zijn van die voortdurende discussie over de islam, de gulden, de grenzen dicht, het Polenmeldpunt. We kunnen het nu weer hebben over zaken waar het echt over moet gaan’’, zegt Wientjes deze week in Forum, het blad van VNO-NCW.

Wientjes waarschuwde de afgelopen tijd geregeld dat het optreden van de PVV Nederland een slecht imago bezorgt. ''Wilders beschadigt ons land", zei hij in 2010.

Wientjes toont zich ingenomen in het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie donderdag overeenkwamen. Volgens hem is dat beter dan de voorstellen waarover CDA en VVD met de PVV in gesprek waren in het Catshuis, omdat het meer hervormingen bevat.

Zelfs de passage over de AOW ligt dichter bij de afspraken die het kabinet eerder met werkgevers en vakbonden maakte, aldus Wientjes.

Pensioenakkoord

De werkgeversvoorzitter betreurt het op zich dat dat pensioenakkoord niet is overgenomen. ''We hadden er afspraken over gemaakt met de vakbeweging en we zijn gewend ons aan afspraken te houden."

Volgens het pensioenakkoord zou de AOW in 2020 naar 66 jaar gaan. In het begrotingsakkoord wordt de pensioenleeftijd vanaf volgend jaar in kleine stapjes verhoogd naar 66 jaar in 2019.

Belasting

Wientjes is ook niet blij met de belasting van 600 miljoen die banken door het begrotingsakkoord moeten gaan betalen. De btw-verhoging van 19 naar 21 procent is evenmin prettig, maar volgens de werkgeversvoorman was dat de enige mogelijkheid om de bezuinigingen te halen.

Dankzij het begrotingsakkoord brengt Nederland het overheidstekort terug naar 3 procent van het bruto binnenlands product, zoal Brussel eiste. Wientjes juicht het toe dat de vijf partijen ''op het dieptepunt van de financiële crisis hun verantwoordelijkheid hebben genomen".

Hij denkt dat het akkoord de basis kan zijn voor de vorming van een coalitie na de verkiezingen.