DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

De Jager sprak vrijdag na de wekelijkse ministerraad van ''toenemende steun in de samenleving'' en positieve reacties van de financiële markten, van economen en van wetenschappers.

Omdat het pakket niet alleen bezuinigt maar ook hervormt op de lange termijn neemt het draagvlak toe, aldus de CDA-minister.

Hij zei dat de verlaging van de btw op podiumkunsten al per 1 juli in gaat. De verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent moet op 1 oktober ingaan.

Belangrijke hervormingen

De Jager stelde dat de vijf partijen er in geslaagd zijn tot belangrijke hervormingen te komen. De AOW gaat ''op een hele nette manier'' omhoog en ook de arbeidsmarkt wordt hervormd, iets waar volgens De Jager al 30, 40 jaar over gepraat werd.

Op de woningmarkt worden de hypotheekrentaftrek en de huren aangepakt. Voor De Jagers eigen CDA waren aanpassingen aan de hypotheekrenteaftrek bij de vorige verkiezingen in juni 2010 nog een breekpunt.

''Het is een goed, afgewogen pakket, met hervormingen op drie belangrijke terreinen'', aldus De Jager.

Rutte

Premier Mark Rutte zei na de ministerraad dat het ''evenwichtige’’ begrotingsakkoord dat het kabinet sloot, de financiële markten laat zien dat Nederland serieus bezig is met het herstel van de overheidsfinanciën.

Dat gebeurt in de beste tradities die in Nederland gelden sinds de oorlog en in elk geval sinds Onno Ruding in de jaren tachtig minister van Financiën was.

''We zetten een grote stap naar meer rust en vertrouwen. Dat is het allerbelangrijkste dat we kunnen herstellen.’’

Knapen

Ook Ben Knapen staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking zegt blij te zijn met het akkoord.

"Dit geeft nieuwe energie om samen met de Kamer verder te werken aan de vernieuwing van ontwikkelingssamenwerking en een sterk Nederland in Europa. De oppositie is altijd al betrokken geweest bij buitenlands beleid, want het buitenland staat niet stil."

Brussel

Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire zaken en de euro) liet weten vrijdag het akkoord, ruim voor de deadline van 30 april, te hebben ontvangen en hij roemde de Nederlandse begrotingstraditie.

''Dit akkoord bevestigt de lange Nederlandse traditie van solide publieke financiën'', aldus de persverklaring die vrijdag uitging. ''Het onderschrijft de kracht en geloofwaardigheid van de nationale instanties om niet verlegen te zijn als het gaat om het maken van moeilijke keuzes, die onvermijdelijk gemaakt moeten worden'', aldus de eurocommissaris.

''Het akkoord geeft een helder signaal van betrokkenheid om de Nederlands overheidsfinanciën op een duurzaam niveau te houden in het belang van de welvaart van toekomstige generaties'', verklaarde Rehn. Op de inhoud van de plannen ging Rehn niet in.

Hij zal de plannen evalueren en met name kijken naar de kwaliteit en de houdbaarheid van de maatregelen en structurele hervormingen op middellange termijn. Waarschijnlijk zal eind mei de evaluatie van de plannen afgerond zijn en komt de eurocommissaris met land specifieke aanbevelingen. 

Alles over de kabinetscrisis in ons nieuwsdossier