DEN HAAG - Demissionair minister Henk Kamp (Sociale Zaken) praat vrijdagmiddag met werkgeversvoorman Bernard Wientjes van VNO-NCW en vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius van de FNV over het bezuinigingspakket van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

De bedoeling is ''om de klokken gelijk te zetten'' en te bekijken: ''wat komt er nu op ons af''.

Zo wordt in het bezuinigingsakkoord het pensioenakkoord opengebroken dat Kamp met werkgevers en de vakbeweging heeft gesloten over onder meer verhoging van de AOW-leeftijd.

In de nieuwe plannen gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog; in 2013 al met 1 maand, daarna een stijging in stappen, om in 2019 op 66 jaar uit te komen en in 2024 op 67 jaar.

In het pensioenakkoord met sociale partners was afgesproken de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar te verhogen en in 2025 naar 67 jaar.

Pensioenakkoord

VNO-NCW betreurt het openbreken van het pensioenakkoord, maar is blij dat de politiek erin is geslaagd met extra bezuinigingen de financiële stabiliteit van Nederland veilig te stellen. De FNV vindt het openbreken van het pensioenakkoord ''ontzettend zorgelijk''.

Volgens Jongerius levert het nauwelijks iets extra´s op in verhouding tot de problemen die het veroorzaakt. Zij wees op werknemers die al met prepensioen zijn, en straks plotseling een AOW-gat hebben.

Volgens Kamp blijven de grote lijnen van het pensioenakkoord in stand en verschillen de verhogingen van de AOW-leeftijd uiteindelijk maar 1 jaar. Hij is blij dat ook de koppeling van de pensioenleeftijd aan de toenemende levensverwachting in de nieuwe plannen zit.

WW

Verder moeten nog andere plannen van de tijdelijke crisiscoalitie op het gebied van de arbeidsmarkt worden uitgewerkt. Zo is het idee werkgevers verantwoordelijk te maken voor de eerste zes maanden van de WW.

Daarbij verdwijnt de preventieve toets op ontslag. Dan komt er alleen nog een rechter bij aan te pas als een werknemer en werkgever er niet uitkomen.

Werkgevers moeten personeel dat ze ontslaan wel helpen bij het vinden van ander werk en de ontslagvergoeding is ook bedoeld voor investeren in scholing. 

Alles over de kabinetscrisis in ons dossier