AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) is ingenomen met het noodpakket waarmee de Tweede Kamer-fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie akkoord zijn gegaan.

Asscher uitte de afgelopen jaar steevast de nodige kritiek op het kabinet, waarbij hij zich voornamelijk richtte op het korten van gezinnen met meer dan één uitkering, de bezuinigingen op het passend onderwijs en het korten van het persoonsgebonden budget.

De plannen die tot zoveel weerstand hebben geleid bij de wethouder zijn met het nieuwe noodpakket verleden tijd. "Er zitten belangrijke punten in die heel positief zijn voor Amsterdam", zegt Asscher in gesprek met Het Parool. "Daar ben ik erg blij om."

De goedkeuring van Asscher rijmt niet met de standpunten van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer. De fractie van Diederik Samsom steunt het noodpakket niet.

"Er zit een aantal moeilijke punten in, maar dat lijkt me onvermijdelijk", licht Asscher toe.

"Ik kan heel moeilijk een oordeel vellen over hoe het politiek is gegaan en waarom de PvdA dit niet steunt. Als Amsterdamse wethouder stel ik vast dat een aantal van mijn zorgen voor kwetsbare groepen geheel of gedeeltelijk is weggenomen. Een hele opluchting."

Openbaar vervoer

Burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel is vooral blij dat de bezuinigingen op het openbaar vervoer deels van de baan zijn en dat het hoge btw-tarief voor cultuur wordt geschrapt. Tegen de lokale omroep Oog zegt hij bovendien dat hij het jammer vindt dat zijn partij niet aan tafel zat bij de zogenoemde Kunduz-coalitie. Rehwinkel vindt dat zijn partij verantwoordelijkheid had moeten nemen.

Fractieleider Diederik Samsom zei donderdagavond teleurgesteld te zijn over het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66. GroenLinks en ChristenUnie hebben gesloten. "Dit is niet de nieuwe start waar Nederland naar snakte", zei Samsom tijdens het debat over het akkoord. "Dit is een valse start die Nederland tekortdoet."