DEN HAAG - PvdA-leider Diederik Samsom en SP-leider Emile Roemer hebben donderdagavond in de Tweede Kamer stevig uitgehaald naar Jolande Sap (GroenLinks).

Lees hier de belangrijkste punten uit het akkoord

Tijdens het debat over het begrotingsakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werd haar verweten de nieuwe bijstandswet en de bezuiniging op de kinderopvang ongemoeid te laten.

Sap stelde in tegenstelling tot PvdA en SP verantwoordelijkheid te nemen. Volgens haar valt er na de verkiezingen opnieuw over punten te praten.

Roemer en Samsom concludeerden vervolgens dat het akkoord een houdbaarheidsdatum heeft tot 12 september 2012.

Ruimte

Premier Rutte erkende dat het nieuwe kabinet ruimte heeft om aanpassingen aan te brengen op het bereikte akkoord. "Maar dat is politiek", aldus de premier.

Hij houdt de mogelijkheid open dat de nieuwe bijstandswet alsnog dit jaar op een bepaalde manier wordt aangenomen. Met deze wet is een stevige bezuiniging gemoeid.

Roemer en Samsom wezen er verder op dat een bezuinigingsbedrag van een miljard wel is ingeboekt, maar nog niet is ingevuld.

CDA

Van Haersma Buma (CDA) stelde richting Samsom het te betreuren dat de PvdA zich niet bij het akkoord wilde aansluiten. Volgens Samsom was er geen sprake van aansluiten, maar mocht de PvdA alleen maar 'tekenen bij het kruisje'.

De CDA'er pareerde door te stellen dat de deur altijd open stond, maar dat Samsom niet thuis gaf. Volgens Van Haersma Buma was de PvdA niet bereid haar eigen verkiezingsprogramma los te laten.

Volgens Samsom was het onlangs gepresenteerde crisisplan juist het bewijs dat de PvdA wel over haar schaduw heen durfde te springen.

Valse start

Samsom noemde het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ''een valse start die Nederland te kort doet''.

Hij sprak van een bewuste aanval op de overlegeconomie, omdat de partijen het pensioenakkoord opblazen.

Het nieuwe pakket is volgens hem voor ''90 procent een voortzetting van een rechts regeerakkoord, aangevuld met akelige maatregelen uit het Catshuispakket.''

Wilders

Ook PVV-leider Geert Wilders had een stevige tirade tegen het akkoord. Hij sprak van 'een waardeloos akkoord als je een hardwerkende belastingbetaler bent'.

De inbreng van D66-leider Alexander Pechtold zorgde voor irritatie bij SGP-leider Kees van der Staaij. Pechtold zei blij te zijn dat de Tweede Kamer na het mislukken van het Catshuisberaad de handschoen oppakte.

Van der Staaij noemde dit 'gezwam' aangezien de SGP niet aan tafel mocht komen bij de onderhandelende partijen. Pechtold drong er in de periode in het Catshuis juist op aan dat andere partijen werden betrokken, stelde Van der Staaij.

Bijzonders

Rutte stelde dat er 'iets heel bijzonders is gebeurd'. "De Nederlandse politiek heeft zich van zijn beste kant laten zien."

Hij spreekt van een ongelofelijke prestatie van de vijf fractievoorzitters en minister De Jager (Financiën).

Uitzicht

VVD-leider Stef Blok sprak tijdens het debat van een aantal pijnlijke maatregelen, 'maar bieden ook uitzicht op een beter Nederland'.

Roemer zei dat zijn fractie onmogelijk kon instemmen met het pakket, maar zei niet geheel ontevreden te zijn. "Ik kijk uit naar een warme, linkse zomer."

Hij vindt dat er na de verkiezingen in een nieuwe Tweede Kamer opnieuw naar de begroting kan worden gekeken.

Volg het debat in de Tweede Kamer live (gesloten)

Lees alles over de kabinetscrisis

Vijf vragen over de kabinetcrisis

Vijf vragen over de begrotingsregels

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive

Overleg over begroting