DEN HAAG - De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog. Daarna stijgt hij in stappen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. 

In uiterlijk 2024 wordt dat 67 jaar. Daarna wordt de AOW aan de levensverwachting gekoppeld. In 2014 gaat de leeftijd voor aanvullend pensioenen naar 67 jaar. Om de inkomensgevolgen te verzachten komt er een overgangsregeling.

Dat staat in het akkoord dat CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 donderdag hebben bereikt met minister Jan Kees de Jager van Financiën.

De Jager heeft de afspraken donderdagavond naar de Tweede Kamer gestuurd. Die debatteert er de komende uren over. De maatregelen moeten het begrotingstekort volgend jaar naar 3 procent verlagen.

WW

Volgens de brief gaan de werkgevers de eerste zes maanden van de WW-uitkeringen betalen. Hoogte en duur van de WW blijven overeind. De ontslagvergoeding wordt beperkt. Een deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt om werklozen weer aan een baan te helpen.

Voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken is de rente vanaf volgend jaar niet meer aftrekbaar. De overdrachtsbelasting voor huizenkopers blijft permanent op 2 procent.

Huurders

De huren voor huishoudens met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen verhoogd worden met de inflatie plus 1 procent.

Voor ambtenaren (behalve in de zorg) worden de lonen twee jaar bevroren. Er komt 75 miljoen extra om de kwaliteit van leraren te verbeteren.

Langs fiscale weg wordt loonmatiging in de marktsector bevorderd. De hogere inkomens gaan in 2013 een werkgeversheffing betalen. Die eenmalige crisisheffing gaat 500 miljoen opleveren.

Omhoog

Het hoge btw-tarief gaat in oktober omhoog van 19 naar 21 procent. Dat wordt vanaf volgend jaar gecompenseerd met een lagere inkomstenbelasting, vooral voor werkenden met een laag inkomen.

Banken gaan ook meebetalen. Er komt een bankenbelasting van 600 miljoen euro. Daarnaast wordt voor 430 miljoen aan geplande lastenverlichtingen geschrapt. Het zwaarder belasten van energieproducten moet het gebruik van fossiele brandstoffen beperken.

Schrappen

Van de bezuinigingen die het kabinet-Rutte wilde doorvoeren wordt 1 miljard geschrapt. Het gaat onder meer om maatregelen in het passend onderwijs, de verhoging van de griffierechten en bezuinigingen op de natuur, het openbaar vervoer en de sociale zekerheid.

Op ontwikkelingssamenwerking wordt niet gesnoeid.

Alles over de kabinetscrisis op onze special

Vijf vragen over de begrotingsregels

Vijf vragen over de kabinetscrisis

Volg de berichten op Twitter over dit onderwerp via NUlive