DEN HAAG - De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben ingestemd met een akkoord over een noodpakket van miljarden. 

Lees hier de belangrijkste punten uit het akkoord

Onderdeel van het akkoord is een hervorming van de woningmarkt. De overdrachtsbelasting blijft op 2 procent, de huurmarkt wordt aangepakt en de aflossingsvrije hypotheek wordt afgeschaft. 

Ook wordt het ontslagrecht aangepakt en gaat de AOW-leeftijd al vanaf 2013 stapsgewijs omhoog. Voor de korte termijn gaat de hoge BTW omhoog van 19 naar 21 procent. De bezuinigingen op de Persoonsgebonden Budgetten (PGB) en het passend onderwijs worden teruggeschroefd.

Voor studenten wordt, anders dan in het afgeschoten Catshuisakkoord, geen sociaal leenstelsel ingevoerd.

Vergroeningspakket

Bronnen rond het overleg melden aan NU.nl dat het akkoord een stevig vergroeningspakket bevat. Ook is er sprake van een extra belasting voor ondernemers. Ook is afgesproken dat de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking en de bijdrage voor apotheekrecepten worden geschrapt. 

De Jager heeft de punten waarover een akkoord is bereikt naar de Tweede Kamer gestuurd in een zogeheten stabiliteitsprogrammabrief.

Eerder op de dag en woensdag hadden de onderhandelaars al urenlang overleg tussen minister De Jager en de betrokken partijen op de fractiekamer van D66.

Donderdagavond debatteert de Tweede Kamer daarover vanaf 20.30. 

Resultaat

Premier Mark Rutte betitelt het begrotingsakkoord als ''een fantastisch resultaat''. Een enthousiaste Rutte gaf ''alle complimenten'' aan minister Jan Kees de Jager en de vijf fracties. De premier wees erop dat er al veel klaar lag in het Catshuis, waar de coalitie uiteindelijk vergeefs zeven weken lang met de PVV had onderhandeld.

De nu betrokken fracties hadden volgens de premier zelf het initiatief genomen waarna De Jager erop af is gegaan. ''Hij heeft het fantastisch gedaan.'' Rutte zei dat hij zelf achter de schermen een rol speelde. Volgens hem hebben dit soort compromissen altijd plussen en minnen, maar is het belangrijkste dat ,de rekening niet wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties''.

Hij vond het jammer dat de PvdA niet meedeed met het akkoord want ''hoe breder de steun hoe beter.'' Maar in het debat moet nog gekeken worden of ze alsnog meegaan, aldus de premier.

De Jager

De Jager: "Ik ben heel erg blij over de constructieve manier waarop er gepraat is de afgelopen dagen. Ik kan met een gerust hart naar Brussel.''

De Jager prees de partijen die de deal overeenkwamen. Zij hebben volgens de bewindsman het landsbelang vooropgesteld en niet het partijbelang. Het ontsporen van de overheidsfinanciën leek even dichtbij, maar met dit akkoord is dat voorkomen, aldus De Jager. ''Niemand kan dit succes alleen claimen.''

VVD-fractievoorzitter Stef Blok liet na afloop van zijn fractieoverleg weten dat de plannen nog moeten worden doorgerekend door het CPB. Ook moeten de hervormingen nog concreter worden ingevuld.

PvdA

De PvdA steunt het pakket niet. Na afloop van een kort gesprek met De Jager liet Samsom weten het akkoord niet in detail te kennen, maar dat de lasten niet eerlijk verdeeld worden.

Hij noemt daarbij de nullijn voor ambtenaren en het sneller verhogen van de AOW-leeftijd. Hij zei wel verder te willen praten.

Sap liet echter, na afloop van een gesprek met Samsom, weten dat het te laat is voor de PvdA om aan te schuiven. "Ik betreur het zeer, maar ik heb hem niks meer te bieden", aldus Sap.

Samsom wil in het debat alsnog proberen zaken te corrigeren.

Boter

Na afloop van haar fractieberaad zei Sap dat Samsom en SP-leider Roemer 'kilo's boter op hun hoofd hebben' als ze op dit akkoord kritiek hebben. "Dit is het einde van een rechtse wind."

Ze stelt dat voor 1,1 miljard aan bezuinigingen op onder andere de PGB wordt teruggedraaid. De miljard aan bezuinigingen op de zorg moet nog nader worden ingevuld, maar dit kan volgens haar door efficiënter te werken.

30 april

Nadat de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV zaterdag klapten, ontstond de vraag hoe alsnog voor de deadline van 30 april een pakket maatregelen naar Brussel kan worden gestuurd die aan de Europese begrotingseisen tegemoet komt.

Brussel eist dat Nederland in 2013 uitkomt op een begrotingstekort van ten hoogste drie procent. Lukt dat niet, dan kan Brussel Nederland een boete geven van 1,2 miljard euro.

Volg het debat in de Tweede Kamer live (gesloten)

Lees alles over de kabinetscrisis

Vijf vragen over de kabinetcrisis

Vijf vragen over de begrotingsregels

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive

Overleg over begroting