DEN HAAG - De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) praten donderdagochtend verder over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket.

De Jager zei in de nacht van woensdag op donderdag dat hij ''goede constructieve gesprekken'' heeft gehad met de partijen. 

''We hebben voortgang gemaakt'', zei De Jager na afloop. ''Maar je kunt nog niet zeggen dat er uitzicht is op een akkoord.''

''Ik zie aanleiding morgen verder te praten. In ieder geval in de samenstelling met deze fracties, mogelijk aangevuld met een of twee andere fracties'', zei De Jager na afloop. Hij denkt bijvoorbeeld aan de PvdA. ''Dat hangt van die partijen af. Iedereen is welkom.''

Aan zet

''De Tweede Kamer is aan zet. Die gaf aan dat het via een verkenner mogelijk was om meerderheden te vinden. Ik stel me dienstbaar op."

"Ik verken, ik spreek en ik reken uit. Uiteindelijk is het ook aan de Kamer zelf om een meerderheid te vinden, samen met de regering. Ik hoop dat de Kamer zijn verantwoordelijkheid ook neemt. Daarover moeten we morgen verder spreken.''

Waardevol

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma sprak van een ''waardevol overleg''. Volgens hem zijn bij de gesprekken grote belangen gemoeid en is een akkoord belangrijk voor Nederland om aan de Europese afspraken te kunnen voldoen.

Alexander Pechtold (D66) zag ''perspectief om morgen door te gaan''. Arie Slob (ChristenUnie) zei dat mensen van politici mogen verwachten dat ze zich inzetten om de crisis aan te pakken. ''Daar zetten wij ons als ChristenUnie maximaal voor in.''

Deadline

Nadat de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV zaterdag klapten, ontstond de vraag hoe alsnog voor de deadline van 30 april een pakket maatregelen naar Brussel kan worden gestuurd die aan de Europese begrotingseisen tegemoet komt.

Brussel eist dat Nederland in 2013 uitkomt op een begrotingstekort van ten hoogste drie procent. Het pakket dat nu met VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks als alternatief in de maak is, zou een eind in de buurt komen van die norm. Lukt dat niet, dan kan Brussel Nederland een boete geven van 1,2 miljard euro.

Lees alles over de kabinetscrisis

Vijf vragen over de kabinetcrisis

Vijf vragen over de begrotingsregels

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive

De Jager spreekt oppositiepartijen