DEN HAAG - In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket.

Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft vanmiddag overlegd met de fractievoorzitters en hun secondanten van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Later woensdag kwamen ze weer bij elkaar. 

Met deze partijen zou De Jager aan een parlementaire meerderheid kunnen komen voor bezuinigingsmaatregelen die hij voor 30 april naar Brussel moet sturen.

Donderdag debatteert de Kamer vanaf 15 uur over het bezuinigingspakket. Er wordt gesproken over de zogenaamde 'Kunduz-coalitie', omdat CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie ook samen de Kunduz-missie steunden.

Bij elkaar

Inmiddels is het overleg van de Kunduz-coalitie beëindigd. Volgens GroenLinks-fractieleider Jolande Sap komen de partijen later vanavond weer bij elkaar.

Minister De Jager verliet het overleg al eerder. Hij wilde niets zeggen over de inhoud van het gesprek, wel zei de minister vragen te hebben beantwoord en berekeningen te hebben gemaakt.

PvdA

Ook sprak De Jager met PvdA-leider Diederik Samsom en SP-leider Emile Roemer. De Jager bemerkte over het algemeen een ''constructieve houding'' bij de oppositiepartijen, zo zei hij na het gesprek met Samson.

Ook werd er nog op de PvdA-afdeling overlegd tussen de fractieleiders Samsom (PvdA), Jolande Sap (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) om te proberen een zo breed mogelijk gedragen pakket te krijgen.

Samsom zei na afloop van dat overleg: "We hebben gezien dat het in het Kamerdebat niet wilde lukken, dus proberen we het nu via verschillende overleggen."

Achterkamertjes

Roemer liet na afloop van zijn gesprek met de minister weten te kijken met welke voorstellen de verschillende partijen komen.

"Maar ik ga niet nu in achterkamertjes proberen tot een pakket te komen", aldus Roemer.

Plan

Sap stelde na het gesprek met de PvdA dat er gekeken wordt naar een zo breed mogelijke oppositie. Verder wilde ze over het vervolg alleen kwijt dat de dag nog lang is.

De fractievoorzitter van GroenLinks zei na het eerste gesprek met De Jager al dat ze met de andere oppositiepartijen een gezamenlijk plan wil maken en dat wil voorleggen aan de coalitie. "Het is dan take it or leave it", aldus Sap.

Volgens haar staan ChristenUnie en D66 hier positief tegenover. Wel betwijfelt ze of de VVD mee wil doen. Het van tafel halen van de bezuinigingen op de PGB, passend onderwijs en natuur is voor haar een harde eis.

Niet onderhandeld

De Jager zegt dat hij vooral goed heeft geluisterd. "Ik ben met deze drie partijen bijeen gekomen vanwege logistieke en praktische redenen. Ik heb niet onderhandeld."

Woensdagavond praat hij bovendien met de demissionair premier en vice-premier, Rutte en Verhagen.

De Jager zal op basis van zijn ronde woensdagavond een brief naar de Kamer sturen met voorstellen om de begroting op orde te brengen.

Een lijn

Tijdens een debat dinsdag in de Tweede Kamer over de ontstane kabinetscrisis, bleek dat het moeilijk zal zijn om de verschillende fracties op één lijn te krijgen voor bezuinigingen.

Hoewel Brussel aandringt op terugdringen van het begrotingstekort, bestaat er grote onenigheid over de vraag hoe snel er moet worden bezuinigd, en hoe hard.

Zaterdag liepen de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV stuk over verdere bezuinigingen om de begroting op orde te krijgen. Daarmee kwam een einde aan het eerste kabinet Rutte.

Lees alles over de kabinetscrisis in ons dossier

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive

De Jager spreekt oppositiepartijen