DEN HAAG - Nu het kabinet is gevallen, zal de Kamer over het (deels) onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder waarschijnlijk geen beslissing nemen.

PVV-Kamerlid Richard de Mos gaat dat woensdag in de Tweede Kamer voorstellen en volgens hem wordt hij gesteund door voldoende andere fracties om het dossier daadwerkelijk in de ijskast te plaatsen.

Al voor de val van het kabinet stond de PVV niet te juichen om de polder (deels) onder water te zetten ten gunste van natuurcompensatie. ''Nu het kabinet is gevallen, moeten er geen onomkeerbare stappen worden gezet'', aldus De Mos.

Als een onderwerp de ijskast in gaat, heet dat in parlementaire termen het 'controversieel verklaren' van een dossier.

Onzalig plan

Volgens De Mos moet dat gebeuren, omdat de geplande ontpoldering een onzalig plan is. ''We willen staatssecretaris Henk Bleker niet steunen in zijn strapatsen om een derde deel van de polder onder water te zetten. Ook tijdens de komende verkiezingen zullen we inzetten op het niet uitvoeren van dit idee.''

Het ontpolderen vloeit voort uit een afspraak met België. ''We zullen Brussel een briefje moeten sturen dat ze nog even moeten wachten'', schetst de PVV'er. ''Het dossier speelt al 7 jaar. Die paar maanden kunnen er ook nog wel bij.'' 

Lees alles over de kabinetscrisis