DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel snel crisismaatregelen doorvoeren, maar vraagt zich tegelijkertijd sterk af of daar meerderheden voor te vinden zijn.

Dat bleek tegen het einde van het Tweede Kamerdebat dinsdag over de ontstane kabinetscrisis.

Zaterdag liepen de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV stuk over verdere bezuinigingen om de begroting op orde te krijgen.

Het grootste deel van de Kamer wil nu op zich het demissionaire kabinet wel helpen met een begroting te komen voor 2013, maar over alleen al de vraag hoe hard er dan zou moeten worden bezuinigd, lopen de meningen sterk uiteen.

Verscheidene partijen erkenden die verschillen in de loop van het debat. "Ik zie het somber in dat we tot overeenstemming zullen komen", aldus SP'er Roemer.

3 procent

Zo is er een meerderheid van SP, GroenLinks, PvdA en PVV die niet per sé wil vasthouden aan het terugbrengen van het begrotingstekort tot 3 procent in 2013, zoals Brussel eist. 

De PvdA mikt bijvoorbeeld op een begrotingstekort van 3,6 procent, en de SP wil boven alles niet te hard en te snel bezuinigen. VVD, CDA, ChristenUnie en D66 willen daarentegen juist wél graag op de drie procentsnorm uitkomen. 

'Startstuk'

Het kabinet zal dinsdagavond of woensdagochtend voorstellen naar de Tweede Kamer sturen over bezuinigingen en hervormingen. Volgens premier Mark Rutte is dat document een ‘startstuk’ voor een debat donderdag met de Kamer.

Na het debat zal het kabinet hoe dan ook voor 30 april een stuk naar de Europese Commissie in Brussel sturen.

Rutte stelt voor om de verkiezingen op 12 september te laten plaatsvinden. 

Begrotingsinformateur

Om te bezien of toch op bepaalde punten overeenstemming kan worden gevonden om te bezuinigen, vindt Jolande Sap (GroenLinks) dat er een begrotingsinformateur moet worden ingesteld, die de verschillende wensen bij de partijen inventariseert.

Ook PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom zag tegen het einde van het debat nog weinig openingen om tot overeenstemming te komen op bepaalde bezuinigingsmaatregelen. Hij stelde voor om dan in ieder geval als Kamer een financieel kader vast te stellen als boodschap aan de financiële markten. 

Volg de ontwikkelingen in ons liveblog (gesloten)

Volg tweets over dit debat

Lees alles over de kabinetscrisis