DEN BOSCH - Voormalig CDA-minister Ab Klink (Volksgezondheid) ontkent dat tijdens de Q-koortsepidemie in 2009 economische belangen het zwaarst hebben gewogen.

De doelen van zijn ministerie en het ministerie van Landbouw van zijn collega Gerda Verburg waren identiek en de gezondheidszorg stond voorop, zei hij dinsdag in het verhoor door Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

"Het idee dat patiënten sluitstuk waren, komt u in geen enkel stuk tegen.''

''Urgentiegevoel was er'', benadrukte hij regelmatig. ''Tenzij de overheid fouten heeft gemaakt kan ik het vanwege rechtsgelijkheid op voorhand niet maken om aan Q-koortspatiënten schadevergoeding te bieden.''

Communicatie

Klink ontkende ook dat de rijksoverheid gebrekkig heeft gecommuniceerd over de uitbraak. Hij zegt dat de GGD Hart voor Brabant verantwoordelijk was voor de communicatie in de regio.

De adressen van besmette geitenhouderijen werden in 2008 niet bekendgemaakt omdat er foutieve gerustheid zou ontstaan, verdedigde hij zich. Een bedrijf was pas officieel besmet met 5 procent abortussen maar het probleem was toen al veel breder, legde hij uit.

Nadat op basis van tankmelkonderzoek bedrijven besmet werden verklaard, werden exacte locaties bekendgemaakt. ''Dat is niet raar.''

Alleen een vervoersverbod had misschien eerder kunnen worden ingevoerd, erkende Klink.

Verburg

De plicht voor geitenboeren om grote percentages abortussen te melden vanwege de kans op Q-koorts had eerder kunnen en moeten worden ingevoerd. Toenmalig minister Gerda Verburg (Landbouw) heeft dat dinsdag gezegd.

Maar omdat de Gezondheidsdienst voor Dieren alle verdachte bedrijven al in het vizier had, voegde ze er meteen aan toe dat een eerdere invoering van de meldingsplicht zeer waarschijnlijk geen verschil had gemaakt voor het uiteindelijk aantal patiënten.

De meldingsplicht werd ingevoerd in juni 2008 terwijl daarover al een jaar eerder werd geadviseerd en begin oktober 2007 uitdrukkelijk om werd gevraagd.

Geen twijfel

De voormalig minister legde uit dat de Q-koortsepidemie in Nederland zo uniek en ongekend was dat ‘in het donker gezocht werd naar effectieve mogelijkheden’.

Verburg weersprak suggesties dat het belang van de patiënt ondergeschikt is gemaakt. ''De Q-koorts heeft mijn hele ministerschap gespeeld. Men hoefde mij niet te overtuigen hoe serieus het was. Het steekt en stoort me als er een andere indruk wordt gewekt."

"Elke patiënt is er een te veel. Het is verschrikkelijk als mensen daar jarenlang last van hebben. De aandacht voor de patiënt stond altijd voorop. Daarover is geen twijfel mogelijk.’’

Aan het eind van haar verhoor maakte ze van de kans gebruik om haar hart te luchten en te vertellen dat het voelde alsof ze naar een rechtbank was gekomen die haar vonnis al heeft geveld.

Openbare hoorzitting Q-koorts